A Kazinczy-verseny országos döntője Esztergomban 2017. május 10.

A PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara 2017. május 5-én immáron 3. alkalommal rendezte meg esztergomi képzési helyén a felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét.

A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 11 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet. A verseny győztese Márta Renátó ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatója lett.

A zsűri tagjai:
A zsűri elnöke
Dr. Bóna Judit
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

A zsűri tagjai
Dr. Bauko János
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Dr. Havas Judit
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Dr. Merényi Hajnalka
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest
Nábrádiné Dr. Jurasek Ibolya
PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Dr. Szabó Elődné Dr. Molnár Ildikó
Kazinczy-díjas beszédtanár
Vakula Tímea
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Kazinczy-díjban részesültek:

Márta Renátó ELTE Bölcsészettudományi Kar, felkészítő tanára: Szurmik Zoltán
Kanyó Fruzsina Újvidéki Egyetem, Szerbia, felkészítő tanára: Katona Edit
D. Nagy Gábor Bence Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, felkészítő tanára: B. Fejes Katalin
Csuvarszki Nóra ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, felkészítő tanára: Pölcz Ádám
Végső Sára Kaposvári Egyetem, felkészítő tanára: Dr. Laczkó Mária
Juhász Dóra Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, felkészítő tanára: Dr. Bóna Judit
Martus Dorina Szegedi Tudományegyetem BTK, felkészítő tanára: B. Fejes Katalin
Csölle Stefánia Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, felkészítő tanára: Dr. Bauko János
Mészáros Éva Katalin Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ, felkészítő tanára: Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya
Szabó Lívia Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, felkészítő tanára: Szemánné Deme Andrea
Reéb Zsófia ELTE Természettudományi Kar

Különdíjban részesültek:

Esztergom Város különdíját kapja:
Szanyó Veronika Kaposvári Egyetem, felkészítő tanára: Dr. Laczkó Mária

A Magyar Suzuki Zrt. különdíját kapja:
Borszuk Adrienn ELTE Bölcsészettudományi Kar, felkészítő tanára: Dr. Markó Alexandra

A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

A versenyszabályoknak megfelelően a délelőtt folyamán, a szabadon választott szövegek felolvasására került sor, válogatni elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből lehet. Délután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el, a felkészülésre a versenyzők 20 percet kaptak.
A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai a jó szövegértés, a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő értő tolmácsolás, a jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok tiszta ejtése, a helyes hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, valamint a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása.
A zsűri elnöke a verseny értékelésekor kiemelte a változatos szövegválasztást, a klasszikus írók mellett a modern szerzők megjelenését, az értő és értető előadásmódot, dicsérte a döntően tiszta artikulációt, a hallgatók eseményhez illő megjelenését, majd néhány visszatérő hangsúlyozási és dallamformálási hibára hívta fel a versenyzők figyelmét.
Örvendetes és bizakodásra okot adó tény, hogy a verseny népszerűsége a 45 év alatt töretlen, idén is 34 versenyző mérte össze tudását - közülük hatan az országhatáron túlról -, és örülhetett az értékes ajándékoknak.

x