Az online oktatásról Juhász Márta tanszékvezető asszony gondolatait olvashatják 2020. június 9.

"Ahogy mindenkit, minket, egyetemi oktatókat is váratlanul ért a digitális oktatásra való átállás.

Egy hetünk volt arra, hogy átgondoljuk a félév ütemezését, az oktatási tartalmak megvalósíthatóságát, hogy megismerkedjünk a digitális és online felületekkel és lehetőségekkel, és döntsünk az oktatási kommunikációs formákról. A tanszék oktatói a kurzusaik tartalmának, felépítésének megfelelően keresték azokat a távoktatási lehetőségeket, amelyek a tananyag átadását legjobban szolgálták. Többen az egyetem által javasolt Neptun Meet Street felületet használták, egyesek a Google Classroom-ba töltötték fel a feladatokat, de jó lehetőségeket kínált a learningapps is. Nehezebb dolguk volt a készségtárgyak oktató kollégáknak (ének, rajz, testnevelés), de igyekeztek ők is a digitális lehetőségeken belül átadni a tudásanyagot, fejleszteni a hallgatók kompetenciáit.

Az online módon is órát tartó oktatók a Messenger, ZOOM és Skype segítségével tették ezt, kihasználva az interaktív kommunikáció adta lehetőségeket, ami a gyakorlatorientált tárgyak esetében különösen fontosnak bizonyult.

Gyakorlatközpontú képzésekről lévén szó, nagy kihívást jelentett a gyakorlat közepén a hirtelen átállás a digitális oktatásra, viszont a hallgatók nagyon jó tapasztalatokat gyűjthettek gyakorlatvezetőik mellett és segítségével az új technikák alkalmazásában. Ezúton is köszönjük gyakorlóhelyeink rugalmasságát és együttműködését. Biztos vagyok benne, hogy a digitális oktatás terén szerzett tapasztalatokat mind oktatóink, mind hallgatóink át fogják ültetni a „hagyományos" oktatásba, ami rendkívül jó lehetőséget biztosít majd módszertani készlettáruk bővítésére, színesítésére.

Összességében elmondható, hogy a hallgatók kooperatívak voltak, alkalmazkodtak az új helyzethez, feladataikat időre elkészítették, bár volt olyan is, akinek problémát okozott az egyéni, önálló időbeosztás, ütemterv betartása. A félévközi és -végi beadványok egyértelműen nagyobb összeszedettséget, gondosságot, odafigyelést mutattak, mint azelőtt. Mindannyian sokat tanultunk és fejlődtünk, felértékelődött a személyes együttlét, találkozás, beszélgetés, ami előtte természetes volt.

Időközben beköszöntött a vizsgaidőszak, az írásbeli vizsgáztatás a Neptun Unipoll, a szóbeli vizsgáztatás az MS Teams felületén zajlik. Készülünk utolsó éves hallgatók záróvizsgáira, előkészítő tájékoztatások és többszörös főpróbák után azt reméljük, hogy sikeresen megoldjuk ezt a nem szokványos lezárását a végzősök tanulmányainak. A hallgatók képzésük egyik nagy próbatétele előtt állnak, amelyet távolléti módon kell teljesíteniük, az oktatók számára ez szintén nagy kihívás, de biztos vagyok benne, hogy adaptív hozzáállással, együttműködéssel, közös erőfeszítéssel sikerülni fog eredményesen lezárni képzésüket.

Az alsóbb éveseknek további eredményes vizsgaidőszakot, a végzősöknek sikeres záróvizsgát és örömökben gazdag pedagóguspályát kívánok!"

Juhász Márta

x