Beszéd-, és nyelvfejlesztő gyakorlatok kisgyermek- és kisiskoláskorban 2019. november 29.

Az előadássorozat során nagyon jó hangulatban, a hallgatóság interaktív közreműködésével sikerült a kollégák tudását bővíteni.

A cél az volt, hogy az elméleti háttér megteremtése után, bemutassuk, kipróbáljuk az óvodapedagógusok és tanítók által csoportban vagy egyénileg végezhető beszéd-, és nyelvfejlesztő gyakorlatokat. Mindemellett szó esett a tipikus és atipikus beszéd-, és nyelvfejlődés menetéről, az alapfokú köznevelési intézmények logopédiai ellátásáról, a diagnosztikus munkáról, valamint az önfejlesztési lehetőségekről is. A kurzus résztvevői aktívan vettek részt a nyelvi, beszédtechnikai játékokban, leküzdve saját gátlásaikat és felismerve a játék örömét.

x