Intenzív nyelvi kurzus 2020. január 30.

Intenzív nyelvi kurzus kezdődött 2020. január 27-én egyetemünk nemzetiségi ösztöndíjas óvodapedagógus és tanító szakos hallgatóinak.

Az órákon a nyelvi készségfejlesztés, a nyelvtani ismeretek elmélyítésén túl, izgalmas játékok is helyet kapnak, természetesen német nyelven. A hagyományos eszközök és a digitális módszerek váltakoznak a nap folyamán, emellett "virtuális tantermünk" segíti a közös munkát.
Ez az időszak remek alkalom arra, hogy a hallgatók jobban megismerjék más évfolyamba járó szaktársaikat, valamint idegennyelvtudásukat gyarapítsák.
A kurzus a NEMZ-N-19-0095 nemzetiségi óvodapedagógus képzés fejlesztési támogatás terhére valósult meg.

x