Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny

 

Tájékoztatés

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, a zsűri elnökével egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy a 2020. május 8-ra tervezett  felsőoktatási intézmények 2020. évi Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjét bizonytalan időre elhalasztjuk.

Reméljük, hogy hamarosan jelentkezhetünk az új időponttal!

 

Üdvözlettel, a Szervező Bizottség

 

 

 

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2020. évi
Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.


A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés" fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.
Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat:
A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntőt 2020. május 8-án (pénteken) rendezzük meg Esztergomban.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2020. április 14-ig (az erre szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre kérjük megküldeni: esztergom@ btk.ppke.hu

A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg.

Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s a regisztráció során adja le a szervezőirodában.

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el (fonetikusok, beszédtanárok, előadóművész, kommunikációs szakemberek). Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszédének szabályzata

A Kazinczy-versenyre küldhető hallgatók száma intézményenként

Jelentkezési lap 2020

 

Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
Anyanyelvápolók Szövetsége
PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ

 

2020.03.24.

 

x