Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny

 

 


Köszönjük jelentkezésüket a Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenyének döntőjére, mely 2020. október 16-án (pénteken) 13 órakor online formában rendezünk meg.

A versenyzők az egy gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szabadon választott szöveget e-mailben elküldik a rendező intézmény számára 2020. október 14-ig az esztergom@btk.ppke.hu  címre. Kérjük, hogy a felvételek elkészítése során ügyeljenek a jó hangminőségre, és a közeli képre (deréktól felfelé). A beérkező felvételeket sorszámmal látjuk el, így biztosítva az anonimitást a döntő lebonyolítása során. A zsűri a beérkezett anyagok kiértékelését a szervező intézményben személyesen vagy online jelenléttel végzi a verseny délelőttjén.

A kötelező szöveget a verseny előtti napon (október 15.) e-mailben, titkosított dokumentum formájában küldjük el a versenyzőknek. A dokumentumot feloldó, személyre szabott kódot a verseny napján kapják meg a résztvevők a sorszámuk szerint előre beosztott időpontokban, SMS-ben. 20 perc felkészülési idő után behívjuk őket egy kiküldött linken keresztül az online felületre (Microsoft Teams), ahol a zsűri előtt felolvassák a szöveget.

A zsűri értékelését követően a kialakult sorrend szerint történik az ünnepélyes eredményhirdetés, online formában.

Köszönjük segítő együttműködésüket, várjuk a szabadon választható szöveget és a felvételt az előadásról.

Jó egészséget és sikeres versenyzést kíván a Szervezőbizottság!

Adatkezelési tájékoztató →A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenyének 
módosított szabályzata a járványügyi helyzetre vonatkozóan

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny. Kodály Zoltán felhívására már 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben is rendeztek kiejtési versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Később, 1965-ben Péchy Blanka művésznő kezdeményezésére hirdették meg a szép magyar beszéd versenyét középiskolásoknak, majd a pedagógusjelöltek először 1973-ban Pécsett vehettek részt a Kazinczy-versenyen.

A felsőoktatási intézmények maguk szervezték/szervezik meg a helyi válogatót, ahonnan az országos, illetve Kárpát-medencei döntőre a legjobb hallgatóikat delegálták. 2009-től a tanárjelöltek mellett teológus és joghallgatók is részt vehetnek a versenyen.

A 2020. évben a döntő online formában szerveződik 2020. október 16-án. Az ünnepélyes eredményhirdetésre is ebben a formában kerül sor.


A verseny célja

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.


Résztvevők

A Szép Magyar Beszéd versenyen részt vehetnek az ország és a határon túli területek magyar nyelvű, elsősorban pedagógusképző intézményei, jogi karai és teológusképző intézményei.  Azok az intézmények (karok), amelyeknek a megelőző évben volt Kazinczy-érmes hallgatójuk, plusz egy főt nevezhetnek a versenyre.

A döntőt szervező intézmény (kar/tanszék) a táblázatban megadott létszámon felül plusz egy főt indíthat a versenyen.

Az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet.


A felsőoktatási intézmények házi fordulói

A döntőt megelőző egyetemi versenyeket minden intézmény saját hatáskörben szervezi meg. Ahol nincs összegyetemi verseny, ott karonként általában max. 1 versenyző nevezhető. Az összegyetemi versenyről továbbjutók esetében nem számít, hogy a versenyzők melyik karra járnak, de feltétel, hogy pedagógus-, jogász- vagy teológushallgatók legyenek.


Az országos döntő menete, feladatai

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A szabadon választott szöveget emailben, a felolvasásról készült felvételt tömörített formában továbbítják a rendező intézmény számára (esztergom@btk.ppke.hu) az online döntő előtt, október 9-ig, amelyet a zsűri az online döntő előtt kiértékel.

A kötelező szöveget a verseny napján kapják meg az előre megadott időpontban elektronikusan, és 20 perc felkészülési idő után kapcsolódnak be a megadott online felületen, ahol a zsűri előtt tudják felolvasni a szöveget.


Jelentkezés

A döntőbe jutott hallgatók jelentkezési lapját az intézményi felelős versenyszervező juttatja el a döntő szervezőinek a felhívásban megadott határidőig. A szervezők a felhívásban az országos döntő időpontját is meghatározzák.


Értékelés

A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el fonetikusok, beszédtanárok, előadóművész, kommunikációs szakemberek részvételével. A zsűritagokat a szervezők és a zsűri elnöke kéri fel. A zsűri a beérkezett anyagok kiértékelését a szervező intézményben, személyesen vagy online jelenléttel végzi. Az értékelést követően kialakult sorrend szerint történik az ünnepélyes eredményhirdetés, online formában.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség,
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.
x