Nyitott Egyetem – tudományos témákról közérthetően

A Nyitott Egyetem a PPKE BTK esztergomi képzési helyének 2015 tavaszán indult programsorozata, ahol korszerű tudományos kérdésekről avatott szakértők tartanak közérthető, az érdeklődő nagyközönség számára érdekesnek ígérkező előadásokat.

A képzési helyszín célként tűzte ki, hogy az oktatási és kutatási tevékenységen túl kulturális és tudománynépszerűsítő szerepet is be kíván tölteni, amelyhez Esztergom városa kedvező hátteret biztosít. Ennek eredményeképpen számos, a város lakossága felé nyitott előadást hirdettünk meg változatos témákban.


Lezajlott előadások:

Egy klasszikus magyar író műhelytitkai Kosztolányi Dezső

2015. március 17.

Előadó: Dr. Takács László tanszékvezető, egyetemi docens


Szépség és szörnyűség „Az éhezők viadalában”

2015. április 14.

Előadó: Dr. Limpár Ildikó

Az Angol-Amerikai Intézet adjunktusa Suzanne Collins: Az Éhezők Viadala című könyvéről tartott előadást, mely a középiskolás korosztály köreiben rendkívül népszerű regény-trilógia első kötete.


A magyar őstörténet régészeti kutatásának legfrissebb eredményei - Orosz-Magyar Uráli Régészeti Expedíció

2015. november 5.

Előadó: Dr. Türk Attila, a PPKE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa

A hazai társadalomban napjainkban zajló folyamatokat mélyebb elemzés nélkül áttekintve is szembeütköző tény, hogy a magyarság elődeinek története a mai magyar identitás szerves részét alkotja. Tudományos alapokon nyugvó kutatásuk, illetve az újabb eredmények folyamatos bemutatása ezért a magyar tudományosság alapvető feladata.

Az új adatok jobb megismerése érdekében 2013-tól sikeresen újraszerveztük mintegy 30 év szünetet követően a magyar-orosz őstörténeti régészeti expedíciók tradícióját, magyar részről a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Régészeti Tanszékének és az Magyar Tudományos Akadémia BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának összefogásával. Célunk, hogy a korai magyar történelem régészeti kérdéseit eredményesen és érdemben kutassuk. Az előadásban az utóbbi évek kutatási eredményei kerülnek bemutatásra elsősorban a 2015. évi expedíció fényében


Meseterápia

2016. február 25.

Előadó: Dr. Boldizsár Ildikó

A Iohanneum vendége volt Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató és meseterapeuta. Beszélgetőpartnere, Dr. Hernádi Mária – az Óvó- és Tanítóképző Tanszék oktatója – a mesélés hagyományáról és a meseterápia gyakorlati alkalmazásáról faggatta a kutató terapeutát a Nyitott Egyetem sorozat keretében.

A beszélgetés a rendszeres mesélés, azaz a meseolvasás és mesemondás fontosságára irányította a figyelmet. Megtudhattuk, hogy a mesével, a mesében olyan „vándorbatyut” kaphat a gyermek, amely a kisgyermekkortól kezdve folyamatosan gazdagítja képzeletét, formálja személyiségét és felvértezi őt a mindennapok küzdelmeiben. A mese minden gyermek növekedéséhez-nevelődéséhez elengedhetetlenül fontos. A beszélgetés a mesék ismeretére, a meseválasztás fontosságára, a bennük feltáruló kód- és szimbólumrendszer felfejtésére, valamint a terápiás gyakorlat számos izgalmas kérdésére irányította rá a figyelmet.


Iovia – Egy késő római település a föld alól

2016. november 21.

Előadó: Dr. Bertók Gábor

A PPKE Régészeti Tanszék, a Janus Pannonius Múzeum, a Wosinsky Mór Múzeum, valamint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézete közös kutatási programja.

2016 tavaszán Régészeti Tanszékünk lelkes hallgatói Dr. Bertók Gábor vezetésével elindították Dalmand és Szakcs határában feltételesen Ioviaként azonosított római kori település ásatását. Az 1890-es években megtalált, majd 2000-ben légifelvételek alapján városi jellegűként azonosított lelőhely kutatása a 2010-es években kapott új lendületet, de ásatásra mindezidáig nem került sor. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) által nyújtott kutatási támogatásból megvalósuló tavaszi feltárásunkat Tanszékünk négy hetesre tervezte, mely az őszi félévben is folytatódott. Az ásatási projekt vezetőjének, Dr. Bertók Gábornak előadása az eredményekről, és a roncsolásmentes régészetről.


Lehetséges-e tanítani az irodalmat?

2017. március 30.

Előadó: Vörös István, író, költő, a PPKE BTK egyetemi docense

Sokan azt mondják, nem lehet az írást tanítani, hogy arra születni kell. Hogy tehetség kell hozzá, és minden rendben van. Így van-e? Mások szerint ez is egy szakma, és mint minden szakma, megtanulható. Kinek van igaza? Van egy újabban fölmerülő kérdés: Csak fiatalok kezdhetik el? Lehetséges 30, 40 akár 50 fölött ilyesmivel foglalkozni? Van jövője egyáltalán az irodalomnak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ


Kína, a régi-új szuperhatalom

2017. április 4.

Előadó: Salát Gergely Kína-kutató, a PPKE BTK Kínai Tanszékének vezetője
Téma: Három évtizedes félelmetes iramú gazdasági fejlődésének köszönhetően Kína mára a világ egyik legerősebb nagyhatalmává vált, befolyásával a világ minden sarkában számolni kell. Minek köszönhető a távol-keleti óriás felemelkedése? Meddig tart a kínai csoda? Mik Peking céljai, s milyen eszközöket alkalmaz ezek eléréséhez? Felborítja-e az eddigi világrendet Kína? Milyen hatásokkal jár Kína megerősödése a Távol-Keleten és a világban, milyen konfliktusokhoz vezethet a "kínai álom" valóra válása? Mit hozhat Kína számára Donald Trump elnöksége, lesz-e nyílt konfliktus a két szuperhatalom között?


A történelmi regény előadássorozat

Előadók: Dr. Botos Máté, Dr. Kőszeghy Miklós

A történelmet nem érteni, átérezni is kell. A múlt átélhetőségének legfontosabb dokumentumai gyakran az irodalomban találhatók meg.  Az előadássorozat az egyes korok, témák kapcsán egymás mellé állítja az irodalomtudomány és a történettudomány képviselőit és megvizsgálja, milyen képet mutat, és milyen eszközöket használ ugyanarról a témáról a klasszikus és a szórakoztató irodalom.

2016. április 13. Az ókori világ

2016. április 20. A középkor és a koraújkor

2016. április 27. Újkor és legújabbkor

2016. szeptember 28. Az I. világháború és a bolsevik forradalom

2016. október 12. A nácizmus és a második világháború

2016. november 23. A magyar tragédia: a történelmi sorsfordulók ábrázolása a magyar történelmi regényekben

2017. március 22. A rejtőzködő Isten. Spiritualitás az irodalomban

2017. április 26. Bűnügy és történelem, avagy: Rejtélyek és regények

2017. május 3. Scylla és Charybdis közt: utazás és egzotikum az irodalomban

Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta

2017. október 4.

Előadó: Lackfi János

Lackfi János író, költő, műfordító jó hangulatú, humorban bővelkedő előadást tartott október 4-én a Iohanneum dísztermében nagy számú érdeklődő és értő közönség részvételével.
A komoly színészi adottságokkal rendelkező szerző korábbi és legújabb kiadású köteteiből olvasott fel. Megtudtuk, hogy "a versre való készség spontánul támad", hogy a népes család valamennyi tagjával a költői ihlet állandó forrása, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok. Élvezhettük továbbá korábbi klasszikusaink verseinek aktualizált, modern változatát, mint az Apám kakasa vagy a Zsámbéki kör címűt. A fergeteges előadás dedikálással zárult.

 

2018.01.05.

x