MTA köztestületi tagok

Név

Tudományterület

Adorjáni Zsolt

Klasszika filológia

Ajkay Alinka

Irodalomtudomány

Almási Zsolt

Reneszánsz angol irodalom

Andok Mónika

kommunikációelmélet, médiaelmélet

Balogné Bérces Katalin

Angol nyelvészet

Barcsák János Virgil

Angol-amerikai irodalom

Bazsányi Sándor

Irodalomesztétika

Bencze Ágnes

Antik művészet

Berzeviczy Klára

Középkori és koraújkori német irodalom

Bódy Zsombor

20. századi magyar társadalomtörténet, a társadalomtörténet histográfiája, a magyar szociálpolitika története

Bogár Judit

16-18. századi magyarországi irodalom

Bognár Bulcsu

szociológia

Bognár Zsuzsa

Magyar és német nyelvű irodalomkritika és esszé a XIX-XX. század fordulóján, irodalom és elmélet a XX. században, magyar-német kulturális transzfer

Botos Máté

Új- és legújabb kori egyetemes történelem, társadalomtörténet

Bögre Zuzsanna

vallásszociológia, kvalitatív módszerek, élettörténeti kutatások, társadalomtörténeti kérdések

Czakó István

Vallásfilozófia

Cser András

Elméleti nyelvészet

Csibra Zsuzsanna

sinológia

Domokos György

Olasz nyelvtörténet

Farkas Zoltán

Bizantinológia

Fejérdy Gergely

Nemzetközi Kapcsolatok Története, Franciaország

Forgó András

A 18. század története

Földváry Kinga Katalin

angol irodalom

Fröhlich Ida

Hebraisztika, ókortörténet

Géczy Anna

Orvospszichológia

Gerstner Károly

Magyar nyelvészet (lexikológia, lexikográfia, magyar nyelvtörténet, névtan)

Győrffy Dóra

Világgazdaságtan

Hankovszky Tamás

Filozófia

Hargittay Emil

16-18. századi magyar irodalom, Pázmány Péter munkássága

Hegedűs Attila

nyelvtudomány

Hidas Zoltán

Szociológia

Horváth Kornélia

XX. századi és kortárs magyar irodalom, olasz és orosz irodalom, irodalomelmélet (főként líra- és verselmélet)

Jany János

jogtörténet és jogelmélet, összehasonlító jog, iráni kultúrtörténet

Jernyei Kiss János

16–18. századi művészet

Karáth Tamás

Irodalomtudomány

Kerényiné Környei Ágnes

Nemzetközi kapcsolatok / emberi jogok

Kisdi Barbara

kulturális antropológia, tibetológia

Kormos József

Nevelésfilozófia, filozófiatörténet, vallásfilozófia

Kovács Bálint

Armenológia

Kovács Ilona

Kísérleti pszichológia

Kovács Imre

Középkori és reneszánsz festészet, zene és festészet kapcsolata a 19. században

Kovács Péter

Epigráfia, Pannonia-kutatás (régészet)

Lautner Péter

Poszthellenisztikus filozófia

Lőkös Péter

Közép- és koraújkori német irodalomtörténet

Lukácsi Margit

Olasz irodalom

Major Balázs

arabisztika, régészet, történelem

Martonyi Éva

Francia irodalom

Mezei Balázs

Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek

Nemesi Attila László

Pragmatika

Nuzzo Armando

Magyar irodalom, olasz irodalom

Nyirkos Tamás

Politikai filozófia

Őze Sándor

Újkor

Pálfalvi Lajos

Lengyel irodalom

Pataki Elvira

klasszika-filológia

Pintér Károly

Angol-amerikai irodalom és kultúra

Pócza Kálmán

Politológia

Rácz György

Középkori magyar történelem, levéltárügy, történeti segédtudományok

Rajki Zoltán

Egyháztörténelem a 19-20. században

Reuss Gabriella

irodalomtudomány

Rózsavári Nóra

Dialektológia

Salát Gergely

sinológia

Surányi Balázs

Elméleti nyelvészet

Szakács Béla Zsolt

Középkori művészet

Szelestei Nagy László

Magyarországi művelődéstörténet (17-18. század)

Szigetvári Tamás

Nemzetközi gazdaságtan

Szombath Attila

Metafizika

Szovák Kornél

Középlatin filológia

Takács László

ókortudomány, klasszika-filológia

Thimár Attila

Magyar irodalomtörténet

Tóta Péter Benedek

Az amerikai és nyugat-európai népek irodalma

Tóth Endre

Régészet

Tölgyessy Zsuzsanna

gyermekirodalom, játékpedagógia, oral history

Tusor Péter

Kora újkor; Egyház-, diplomácia-, művelődéstörténet (15-20. sz.)

Türk Attila

honfoglalás és kora Árpád-kori régészet, illetve magyar őstörténet

Tüske László

Arab irodalom

Ujvári Hedvig

Német nyelvű irodalmak

Vörös István

Modern cseh irodalom, kortárs magyar irodalom

x