Kovács Eszter, PhD adjunktus

  • Történettudományi Intézet
  • Újkori Történeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Egyetemi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem történelem és cseh szakon. Ugyanitt szereztem PhD fokozatot történettudományból. Disszertációmban a cseh, morva és sziléziai jezsuiták magyarországi kapcsolatait vizsgáltam a kezdetektől 1773-ig. Ezt követően az Országos Széchényi Könyvtárban, a Könyv-és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályán kezdtem dolgozni, mint kutató. 2012-tól a Történettudományi Intézet óraadója, 2019-től adjunktusa vagyok. 2020-ban habilitált doktori címet szereztem

Tanulmányok:
2005-2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, Eszmetörténeti műhely
1999-2004 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Cseh-Történelem szak 1993-1999

Iskolai végzettség:
Okleveles cseh szakos bölcsész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004. június, 422/2004
Okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2005. január, 78/2005, melléklet: Medievisztika specializáció
Katolikus hittanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi kar, 2009. június, 45/2008-09

Fokozatok:
PhD – történettudomány: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola, 2009. minősítés: summa cum laude.
Habilitáció -- történettudomány: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola, 2020.

Fontosabb külföldi ösztöndíjak:
2015. május 11-25. Olaszország, Róma, KAP pályázat
2012. május 1-június 30. Szlovákia, Eperjes-Kassa-Turócszentmárton-Pozsony, Klebelsberg Kuno ösztöndíj
2010. szeptember 18.- október 2. Csehország, Prága MÖB
2010. április 22. -május 22. Szlovákia, Turócszentmárton-Lőcse, Szlovákia, Klebelsberg Kuno ösztöndíj
2008. november, Olaszország, Róma, Faludi Akadémia támogatásával
2007. október 1.-november 30. Ausztria, Bécs, Osztrák-Magyar Akció alapítvány
2006. október 1.-2007. június 30. Csehország, Brno, Masaryk Egyetem, MÖB
2006. március, Csehország, Olomouc, Palacký Egyetem, CEEPUS
2003. augusztus, Csehország, Olomouc, Palacký Egyetem, MÖB
2003/4 I. szemeszter, Csehország, Prága, Károly Egyetem, MÖB
2002/3 I. szemeszter, Csehország, Prága, Károly Egyetem, MÖB

Munkahely:
2009- Országos Széchényi Könyvtár, Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya, tudományos kutató
2019- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi kar, Történettudományi Intézet, Újkori Történeti Tanszék, adjunktus

Szakterület:
16-18. századi cseh, szlovák és magyar művelődéstörténet

Publikációk:
www. mtmt.hu Kovács Eszter (Művelődéstörténet)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027541&view=simpleList

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x