Rozsnyai József

Rozsnyai József, PhD adjunktus

 • Művészettörténet Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

2002-ben védtem meg diplomámat az ELTE BTK Művészettörténet szakán. 2002-2005 között az ELTE Művészettörténeti doktori iskola hallgatója voltam. 2002-2010 között a Hild-Ybl Alapítványban művészettörténészként dolgoztam. 2005-től megbízott előadóként, 2010-től egyetemi tanársegédként, majd 2013-tól adjunktusként tevékenykedem a PPKE BTK Művészettörténet Tanszékén. 2012-ben PhD fokozatot szereztem az ELTE Művészettörténeti doktori iskolájában.

Fogadóórák

hétfő (Piliscsaba) 11.30-12.30
csütörtök (Sophianum): 16.00-17.00

 • pdf

  BBNSM00300 Építészeti alapismeretek

  • Szabad bölcsészet BA
  • Művészettörténet BA minor
 • pdf

  BBNSM04300 19. századi építészet

  • Szabad bölcsészet BA

Szakdolgozati témavezetés

 

Osztatlan képzés

 

Fekete Ágnes: Székesfehérvár temetőkápolnái a 19. században
Dóczi Erika: Ray Rezső Lajos és Ray Rezső Vilmos építészek
Oszkó Ágnes: Baumhorn Lipót építész
Pálinkás Szilvia: Kármán Géza Aladár és Ullmann Gyula építészek
Csókás Noémi: A Vörösmarty tér épületei
Hutvágner Zsófia: Jónás Dávid és Jónás Zsigmond építészek
Kerekes Margit: Hegedüs Ármin építész
Szabó Annamária: Bálint Zoltán és Jámbor Lajos építészek
Bíró Zsófia: Kauser József építész
Gulyás Nóra: Hofhauser Antal építész
Jász Borbála: Linzbauer István építész
Takács Katalin: Czigler Győző építész
Torma Ágnes: Schmahl Henrik építészete az 1890-es évektől az 1910-es évekig
Torma Renáta: Neuschloss Kornál építész
Tóth Beáta: A kecskeméti városháza
Muskovics Marianna: A modernitás csöndje. Fodor Gyula munkássága Budapest belső kerületeiben (1903-1914)
Horváth Roland: A Kecskeméti Krerskedelmi Iparhitelintézet és Népbank intézeti- és bérpalotája

 

BA képzés

 

Andrássy Dorottya: A ferencvárosi Assisi Szent Ferenc plébániatemplom
Baldavári Eszter: Kőrössy Albert Kálmán budapesti építészete
Barna Andrea: Alpár Ignác budapesti Tőzsdepalotája
Horváth Zsuzsa: A bonchidai Bánffy-kastély. Művészettörténeti összefüggések, helyreállítás
Kulcsár Melinda: Gyalus László építészete
Kupi Lívia: Divatcégek építészeti reprezentációja Japánban
Szendrényi Fruzsina: A fóti Károlyi-kastély
Usztics Zsuzsanna Ivett: A Magyar Nemzeti Bank épülete
Vértes Mihály: Schannen Ernő életműve
Baldauf Mira: A Memphis csoport – Posztmodern az 1980-as években
Bakó Bálint: A budai Vigadó épületének rövid története
Dombóvári Judit: A lyoni Saint-Exupéry pályaudvar
Erdei Rebeka: Reök-palota, a szegedi szecesszió remekműve
Forgács András: A londoni St. Pancras pályaudvar
Holló-Vaskó Judit: Az esztergomi Szent Anna templom
Járki Angéla Gyöngyvér: Freund Vilmos: a Lipótvárosi Casino épülete
Nagy Annamária: A politika hatása a művészetre. A modernista és a szocialista realista építészet kapcsolata Dunaújvárosban
Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula Villányi úti épületei
Tóth Viktória: A Regnum Marianum plébániatemplom építéstörténete
Hadnagy Júlia: A bauhaus kísérleti lakótelep – A Napraforgó utca 15
Nagy Anikó: A lipótvárosi József Attila utca Hild József által tervezett épületeinek története
Bakó Bálint: Kallina Mór építész középület tervei
Baldaváry Eszter: Körössy Albert építész
Csirszka Dorottya: Fábián Gáspár építész budapesti művei
Járki Angéla Gyöngyvér: Freund Vilmos építész budapesti művei
Kováts Anett: Quittner Zsigmond építész budapesti művei
Kultsár Melinda: Gyalus László építész
Balla Enikő: Az Anker Élet- és Járadékbiztosító Társaság székháza Budapesten
Csiba Erika: Erick van Egeraat Budapesten
Juhász Gabriella: A budapesti Vígszínház története
Magyaróvári Fanni Izabella: A budakalászi Faluház épülete
Nikoletti Lilla: Határainkon Túl Élő Magyarok Református Emléktemploma, Budakeszi
Sipos Anna: A szentesi Petőfi Szálló és Vigadó épülete
Töreky Flóra: A Városmajor utcai Iskola és Óvoda épülete
Váradi Lóránt: Kós Károly építészeti munkássága a kolozsvári Műcsarnok tükrében
Varga Barbara: Az Átrium mozi épülete
Szabó Csaba: A budapesti Igazságügyi palota
Zelenai Áron Vilmos: A Babocsay villa
Bede-Fazekas Janka: Máriaremetei Kisboldogasszony bazilika
Hutter Katalin Cecília: Sipeki Balás Béla villája
Jánossy Villő: A Madách tér kapuzatos épülete A Fővárosi Közmunkák Tanácsa székháza
Kormos Julianna: Kotsis Iván mint szakrális építész
Lengyel Barbara: A Magyar Iparművészeti Főiskola főépülete
Lóczi Henrietta: A Modern- és Breitner Áruház
Nagy Zsófia Nóra: A Csepeli Munkásszálló épülete
Skublics Mária: Két templom a két világháború között Az albertfalvai Szent Mihály templom és a remetekertvárosi Szentlélek templom
Tarjányi Viktória: Az Angyalföldi Evangélikus Templom
Endresz Noémi: Lechner Ödön első terve a kőbányai Szent László plébániatemplom épülete
Frankó Mónika: Kodály Központ A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont épülete
Csepregi Noémi: A Nagy Ignác utcai unitárius templom
Hegedüs Márta Flóra: A 150 éves nagycenki Szent István plébániatemplom: Széchenyi István ideája, Ybl Miklós alkotása
Mándl Evelin: A Thököly úti Szenes-ház Ifj. Nagy István építészetében
Pap Réka: Málnai Béla: A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Alkalmazottainak Nyugdíjintézetének bérpalotája
Sáfár Anna Katalin: A Musée D'Orsay épülete
Varga Nóra: A Szegedi Nemzeti Színház
Máthé Eszter: Az 1896-os ezredéves kiállítás Történelmi Főcsoportjának román épületegyüttese
Bálint Andrea: Az elpusztult Pesti Hazai Első Takarékpénztár bérháza és a Kálvin Center irodaház kapcsolata
Juhász Anna: A Váci utcai Thonet-ház
Nagy Szilvia: A Nemzeti Szalon épülete
Pleskovics Viola: A Rácz-fürdő kortárs felújítása
Szolnoki Boglárka: A Rákóczi úti Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság épülete
Tóth Péter: A Törley-mauzóleum a magyarországi mauzóleumépítészet viszonylatában

 

MA képzés

 

Horváth Zsuzsa: Aigner Sándor építészete
Vértes Mihály: Schannen Ernő budapesti épületei
Szabó Katinka: Kortárs építészet Magyarországon A Lánchíd 19 Design Hotel
Szaniszló Dóra: A Magyar Divatcsarnok története
Németh Nóra: A budavári Erdődy-Hatvany-palota
Andrássy Dorottya: Marschalkó Béla munkássága
Dúzsi Éva Ilona: Hans Petschnig építész munkássága
Kozák Zsuzsanna: A hazai kortárs múzeumépítészet – a Ludwig Múzeum
Recska Mária: A cseh kubista építészet első és harmadik korszakának bemutatása és összehasonlítása Josef Gocár Fekete Madonna Háza és a Csehszlovák Légióbank épületeinek tükrében
Baldavári Eszter: Kőrössy Albert Kálmán építőművészete
Rajnai Csilla: A MÁV Istvántelki Főműhelye, építészettörténeti és műemléki vonatkozásai
Csirszka Dorottya: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Gellért-hegyi műterembérháza
Karácsony Rita: Hültl Dezső építészete az indulástól 1918-ig Budapesti épületek
Kelecsényi Kristóf Zoltán: Schmahl Henrik neoreneszánsz építészete
Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula Egri épületei
Sipos Anna: Dobovszky József István építészete különös tekintettel a kunszentmártoni zsinagógára
Töreky Flóra: A Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet épülete
Varga Barbara: A budaörsi városháza épülete
Varga Orsolya: Lang Adolf élete és munkássága
Bede-Fazekas Janka: Id. Schömer Ferenc építészete
Juhász Gabriella: A Magyar Királyi Operaház tervpályázata
Magyaróvári Fanni Izabella: Új irányok a síremlékművészetben a századelőn Különös tekintettel Sárkány István síremlékművészetére
Nikoletti Lilla: A fény szerepe a kortárs szakrális térben
Pisnjak Attila: Takáts László építész munkássága

 

Előadások, konferenciaszervezés

2003. Arthur Meinig, the country house architect of the Hungarian aristocracy. Az MTA Művészettörténeti Intézet Stilwechsel und Wechselwirkungen című nemzetközi konferencián
2007. A Császár fürdő építésének története a 19-20. században. Budapest Főváros Levéltára Hild József építészete című konferencián.
2007. Arthur Meinig, a Hungarian Architect from Saxony. Az MTA Művészettörténeti Intézet Variationen des Historismus - Aspekte des Historismus in Ungarn und in Deutschland című nemzetközi konferencián.
2008. Egyház és építészet – Kortárs reformértelmezések. 18-20. századi egyházi építészeti konferencia szervezése a Magyar Építőművészet folyóirat munkatársaival.
2012. Hauszmann Alajos, Korb Flóris és Giergl Kálmán neobarokk alkotásainak stíluskapcsolatairól. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet tanszékének konferenciáján.
2014. Ybl Miklós 1860-as évekbeli alkotásainak előképeiről és stíluskapcsolatairól. Az MTA és Budapest Főváros Levéltárának Hivatása: építész című konferenciáján.
2014. Művészet Ybl és Lechner korában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet szakának konferenciája, szervezés Kopócsy Annával.
2014. Az Erzsébet nőiskola, a lechneri formanyelv jeles alkotása. Szecessziós Világnapi konferencia előadása az Iparművészeti Múzeumban
2014. From Revivalism to Art Nouveau in Hungarian Architecture around 1900. TérTág. Várostopológiák Budapesten. Kamarakonferencia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
2014. A neobarokk, mint a szecesszió előzménye a magyar századfordulós építészek életművében. Az Iparművészeti Múzeum Lechner konferenciáján.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x