Szuromi Kristóf

Szuromi Kristóf, PhD adjunktus

  • Történettudományi Intézet
  • Újkori Történeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

2017: Doktori (PhD) disszertáció megvédése, Summa Cum Laude minősítéssel.
Tanulmányok:
2013-2016: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola: Eszmetörténeti Műhely (PhD), Budapest.
Kutatási téma: Pozitív törökképek a kora újkori Európában

2011-2013: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, történelem szak: társadalom-és életmódtörténet szakirány (MA), Piliscsaba.

2007-2011: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem s

2016. 02.05.: Irgalmas ősellenség: a kora újkori oszmánkép európai aspektusai. Pázmány Doktori
Konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.


2014. 09. 18-20.: Törökkép a harmincéves háború idején (előadás német nyelven). Den Krieg denken:
Kriegswahrnehmung und Kriegsdeutung in Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Tübingeni Egyetem, Németország.


2013. 11. 28.: : A „kegyetlen" és a „szamaritánus": törökkép a kora újkori Európában és Magyarországon.
Tér, identitás, felekezetek és művelődés a Kárpát-medencében és Közép-Európában. PPKE-BTK,
Piliscsaba.


2013. 10. 31.: Vérebből szamaritánus: pozitív törökképek a 16-17. századból (előadás német nyelven). 13.
Internazionales Graduiertenkolloquium zur Geschichte und Gegenwart des Donau-Karpatenraumes. Bad
Kissingen, Németország.


2013. 10. 18.: Örmény és magyar oszmánképek a kora újkorban (előadás angol nyelven). Workshop on
Historical Dimensions of Armenian-Hungarian Relations. Jereváni Állami Egyetem, Örményország.


2013. 05. 09.: Az oszmánokról kialakult pozitív és negatív képek alakulása Európában a 16. századtól a 18.
század első feléig. XXXI. OTDK Győzteseinek Konferenciája. PPKE-BTK, Piliscsaba.


2013. 04. 03-05.: Az oszmánokról kialakult pozitív és negatív képek alakulása Európában a 16. századtól a
18. század első feléig. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia- Humán Tudományi Szekció,
Debreceni Egyetem. Helyezés: Különdíj


2012. 11.10.: Irgalmas szamaritánus: egy pozitív törökkép a 16. századból. Eszmetörténeti Tudományos
Diákköri Konferencia. PPKE-BTK, Piliscsaba.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x