A könyvtárról

Bibliotheca

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Könyvtára nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási könyvtár, melynek célja a színvonalas egyetemi oktatás és kutatás szolgálata, szakirodalmi információszolgáltatási hátterének megteremtése.

Több helyszínen működik, központja a piliscsabai campus Bibliotheca épületében van. A könyvtár itt a teljes épületet elfoglalja, három szinten mintegy tíz olvasóteremben lehet kutatásokat folytatni. Esztergomban, a Iohanneum épületben (2013. június 30-ig PPKE Vitéz János Tanérképző Kar könyvtára) pedagógiai gyűjtemény támogatja a képzéseket; Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri Sophianum épületben, valamint a Tárogató úti helyszínen pedig intézeti/tanszéki kihelyezett gyűjteményrészek állnak rendelkezésre a képzéshez igényelt legfontosabb kézikönyvekkel és szakirodalommal. A budapesti képzésekre íratkozott diákok számára is rendelkezésre áll a piliscsabai és esztergomi állomány, a kölcsönzéseket személyesen, a könyvek lelőhelye szerinti helyszínen intézhetik. A könyvtári állományról, a kölcsönzéssel és az egyéb információforrásokkal kapcsolatos kérdéseket munkatársaink az olvasó személyes látogatása során, elektronikus levélben vagy telefonon készségesen megválaszolják.

A Könyvtár állománya összességében 300.000 kötet körül van, rendszeresen gyarapszik friss hazai és külföldi szakirodalommal. Évente több, mint kétszáz egyedileg megrendelt kurrens tudományos szakfolyóirat érkezik be. Jelentős a hazai és külföldi előfizetett, vagy más úton licencelt online szakadatbázisok kínálata, segítségükkel több ezer folyóirat tartalma érhető el teljes szöveggel a Kar internetes hálózatáról, illetve távoli bejelentkezéssel az egyetemen kívülről is.

A könyvtár elsősorban a Kar hallgatóinak tanulmányaihoz és az oktatók kutatásaihoz szükséges szakirodalmat gyűjti. Az új beszerzéseken kívül jelentős a retrospektív állománya is. A gyűjtemény nagyobbik része szabadpolcokról érhető el, több tízezer dokumentum pedig raktárban várja olvasóját. A könyveknek mintegy kétharmada az online katalógusból kereshető, egyes régebbi állományrészekről (régi könyvek, esztergomi raktári anyag) viszont csak cédulás nyilvántartás alapján lehet tájékozódni. Országos összehasonlításban is jelentősek a régi könyvekből álló gyűjteményrészek, a neves tudósoktól befogadott, átválogatott hagyatékok, s ugyanígy értékes anyagot képeznek a frissebb beszerzésű, korszerű szövegforrás-kiadások és a szakokhoz kapcsolódó szakirodalmi művek.

A fő gyűjtőköri szakterületek:

Bölcsészettudományok: filozófia, vallástudomány, klasszika-filológia, történelem, régészet, művészettörténet, magyar és idegen nyelvű irodalom, irodalomtudomány és nyelvészet (főként angol, német, francia, olasz, spanyol, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák). 

Társadalomtudományok: szociológia, kommunikáció, pszichológia, pedagógia, szociálpedagógia, nemzetközi tanulmányok, politológia.

A könyvtár folyamatosan korszerűsíti szolgáltatásait. Könyvtárosaink a hazai és a külföldi könyvtári rendszer lehetőségeire is támaszkodva olvasóinkat segítik a szakirodalmi tájékozódásban, a megfelelő szakirodalom felkutatásában, valamint hasznos ötleteket és tanácsokat adnak a keresőrendszerek használatához is. Munkatársaink gondozzák oktatóink tudományos publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint egyéb információforrásokkal kapcsolatos mentorálási és tudásközvetítő szerepet is vállalnak.

A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata magában foglalja a Kar könyvtárának küldetését, feladatait, gyűjtőköri irányelveit, valamint a könyvtárhasználati szabályzatot is.

 

Kapcsolódó tantárgy:

Könyvtárinformatika – minden tanév őszi félévében meghirdetett kurzus, amely bevezetést ad a hagyományos és a dinamikusan változó, XXI. századi könyvtári információforrások világába. A tantárgy elvégzése jó alapot ad a korszerű kutatáshoz nélkülözhetetlen könyvtári információs műveltség megszerzéséhez. A felkészülést, egyben a könyvtári információforrások önképzéssel történő megismerését segítő kiadvány: Dudás Anikó - Információs műveltség felsőfokon (2016)

x