Gyűjtemények

 

Az oktatáshoz, a tanuláshoz és a kutatómunkához szükséges alapvető és kiegészítő szakirodalmi hátteret a PPKE BTK Könyvtára részben hagyományos gyűjtemények építésével, részben elektronikus szolgáltatásokkal biztosítja.

Tartalmi szempontból a gyűjtmények a Kar képzési és kutatási területeihez igazodva, a bölcsészet- és társadalomtudomány  ágazataitokat fedik le.

A főgyűjtemény helyszíne Piliscsaba, jelenleg nem fogad látogatókat.

A budapesti helyszíneken, intézeti/tanszéki kihelyezett gyűjteményrészek kerültek kialakításra, használatuk jelenléti oktatás idején is korlátozott. Esztergomban a tanító- és óvodapedagógiai, valamint részben a régészeti képzéshez szükséges szakirodalomra összpontosít a könyvtári állomány, itt külön könyvtárhelyiség áll rendelkezésre.

A könyvtári elérhetőségekhez lépjen át a Kapcsolat menüponthoz.

Főgyűjtemény

Bibliotheca, 2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Tematika:

 • teológia, vallástörténet, vallásszociológia
 • filozófia, etika, klasszika-filológia
 • esztétika, művészettörténet
 • történelem (ókor, középkor, újkor, legújabbkor), régészet
 • magyar irodalom és nyelvészet
 • kommunikáció- és médiatudomány
 • szociológia, pedagógia, pszichológia
 • idegen nyelvek és kultúrák: angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, héber,  lengyel, szlavisztika.

Budapest

Sophianum, Budapest, Mikszáth tér 1.; Z-épület, Bertalan Lajos u. 2.

Intézeti, tanszéki kihelyezett állományrészek kerültek kialakításra, a használat korlátozott.

Tematika:

 • armenológia
 • nemzetközi tanulmányok, politológia
 • régészet
 • sinológia (kínai gyűjtemény)
 • szociálpedagógia
 • pszichológia
 • egyéb intézeti és tanszéki kézikönyvtárak.

Iohanneum (Esztergom)

2500 Esztergom, Majer István út 1-3.

+36-33-413-699

Olvasóterem a földszinten, tanítási időszakban rendszeres nyitvatartással.

Tematika: Pedagógiai szakirodalom, tankönyvek, módszertani kiadványok.

Régészeti speciális gyűjtemény

(2020-12-15)

x