Gyűjtemények

A PPKE BTK szakgyűjteményei és helyszínei

Az oktatáshoz, a tanuláshoz és a kutatómunkához szükséges alapvető és kiegészítő szakirodalmi hátteret PPKE BTK Könyvtára biztosítja, részben hagyományos gyűjtemények építésével, részben elektronikus szolgáltatások hozzáférhetővé tételével.

A központi könyvtár a piliscsabai campus Bibliotheca épületében működik, itt található a könyvek többsége. Tartalmuk szerint  a Kar képzési és kutatási területeit fedik le, szerteágazó bölcsészeti- és társadalomtudományi ágazatokban.

A budapesti helyszíneken tanszéki állományok vagy kihelyezett gyűjteményrészek érhetők el, korlátozottabb kölcsönzési lehetősggel. Esztergomban a tanító- és óvodapedagógiai képzéshez szükséges szakirodalomra összpontosítunk, külön könyvtárhelyiség áll rendelkezésre.

Főgyűjtemény

Bibliotheca, 2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

+36-26-577-000 és +36-26-375-375

Recepció:2800, 2801

kolcsonzes@btk.ppke.hu

Az itt található részlegek tematikája:

 • filozófia, etika
 • teológia, vallástörténet, vallásszociológia
 • klasszika-filológia
 • esztétika, művészettörténet
 • történelem (ókor, középkor, újkor, legújabbkor), régészet
 • magyar irodalom és nyelvészet
 • kommunikáció- és médiatudomány
 • szociológia, pedagógia, pszichológia
 • idegen nyelvek és kultúrák: angol, német, francia, olasz, spanyol, arab, héber, cseh, lengyel, szlovák, örmény

Sophianum

Budapest, Mikszáth tér 1.

A tanszékeken található gyűjtemények:

 • nemzetközi tanulmányok
 • politológia
 • sinológia (kínai gyűjtemény)
 • szociálpedagógia
 • pszichológia

Tárogató út (Budapest)

Az intézeti/tanszéki irodákban alapvető kézikönyvek és korlátozott számban a legfontosabb kötelező irodalom került elhelyezésre. Érdeklődjön az oktatásszervezőknél!

Iohanneum (Esztergom) – könyvtár

2500 Esztergom, Majer István út 1-3.

+36-33-413-699

Tematika: Pedagógiai szakirodalom, tankönyvek, módszertani kiadványok, valamint a korábbi tanítóképző sokoldalú gyűjteménye.

x