Iohanneum - Esztergom

Iohanneum (Esztergom) – könyvtár

Esztergom, Majer István út 1-3. I. emelet 111.

A könyvtár nyitvatartása:

hétfőtől csütörtökig: 9:00—16:00

péntek 9:00—13:00


Könyvtáros: Tóth Györgyi (toth.gyorgyi@btk.ppke.hu)

+36/33/413-699

Szolgáltatások

- Katalógus - HunTéka integrált könyvtári rendszerben
- könyvek helyben használata, kölcsönzés
- tájékoztatás a kari könyvtár gyűjteményéről, az országos és nemzetközi könyvtári rendszer lehetőségeiről
- segítségnyújtás a könyvtár használatához, irodalomgyűjtéshez, könyvtári információk kereséséhez
- előfizetett elektronikus adatbázisok használata és segítség a kereséshez
- hallgatóknak, oktatóknak szaktájékoztatás
- MTMT-adatgondozás a kari publikációs adatok körében
- beszerzrésre javasolt könyvek, egyéb kiadványok igényeinek gyűjtése, megrendelés indítása.

Teljes körű szolgáltatást az intézménnyel jogviszonyban álló hallgatók és tanárok éa kutatók vehetnek igénybe. Nyilvános könyvtárként, a regisztrált külső látogatók a törvényi keretekbe foglalt alapszolgáltatásokat használhatják,.

A részletes könyvtárhasználati szabályzatot a PPKE BTK Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja magában.

A gyűjtemény

A Iohanneumban található könyvtári gyűjtemény megalapítása az esztergomi tanítóképzéshez kötődött. A jogelőd intézmények kezdettől fogva gyűjtötték a pedagógiai tárgyú szakirodalmat.

A történeti intézmény 2013. július 1-jén integrálódott a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karába, annak egyik képzési helyszíne lett. A könyvtári gyűjtemény ezt megelőzően szélesebb felhasználói réteget célzott meg: nem csak a leendő tanítók igényeit kívánta kielégíteni, hanem regionális szakkönyvtári feladatokat is vállalva, fogadta a környékben dolgozó más pedagógusokat, a szakos továbbképzéseken részt vevő külső olvasókat, és minden más érdeklődőt.

Az intézmény képzési profilja és szervezete az idők során átalakult. A Iohanneumban jelenleg a PPKE BTK Óvó- és Tanítóképző Tanszékéhez kapcsolódó képzések folynak, a könyvtári gyűjtemény is elsősorban az itt folyó munkát - a pedagógiai képzést és kutatást - segíti a fizikai gyűjtemény folyamatos frissítésével. A könyves és az egyéb, hagyományos könyvtári forrást jól kiegészítik az Egyetem vagy a Kar által előfizetett, online elektronikus adatbázisok, amelyek az intézményi hálózatról elérhetők.

Az épületben kapott elhelyezést a Régészeti Kutatólaboratórium, a kapcsolódó oktatási tevékenységekkel, így várható, hogy a könyvtári állomány hamarosan bővülni fog az archeológiai szakcsoportokkal.

A helyszín állománya a PPKE könyvtári katalógusából (Huntéka) kereshető.

Dokumentumok

Pál Lenke: Tanárok, tanítók az esztergomi tanítókéző intézetben, 1842–1948: életrajzi adatok, bibliográfia. Kézirat, lezárva 2017.

x