Kölcsönzés

 Kölcsönzéseim - ld. a Katalógusnál

A könlcsönzés helyszínei

Valamennyi kari épületből, inétmzényi internetről (wifi: EduRoam), elérhetőek a Kar számára előfieztett folyóiratok és adatbázisok.

Könyveket személyesen, olvasójeggyel lehet kölcsönözni az arra kijelölt kölcsönzőhelyeken.

A központi tájékoztató szolgálat

  • Piliscsaba, Bibliotheca

  • Esztergom, Iohanneum

Olvasószolgálat, tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés a nyitvatartási időben vehető igénybe.
 Az előre igényelt könyveket, zárvatartás esetén a portán kell felvenni, illetve, visszahozatal esetén ugygyanitt lehet leadni.

  • Budapest

Intézeti és tanszéki irodákba kihelyezett kézkönyvtárak létesültek, melyeket az adott szervezeti egység kezel. Diákok számára a használatuk korlátozott. Érdeklődjön az intézeti vagy tanszéki titkárságokon!

  • Partnerkönyvtárak

Az egyetemek közötti megállapodásoknak köszönhetően,  hallgatóink és oktatóink két jelentős budapesti könyvtárat is igénybe vehetnek, ezek az ELTE Egyetemi Könyvtár, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola bibliotékája. A gyűjteményeket és azok szolgáltatásait a Pázmányról érkező látogatók az adott intézmény saját szabályzatának megfelelően, teljeskörűen használhatják.

Könyvtárközi kölcsönzés

Elsősorban a Kar oktatói, kutatói és tudományos munkát végző hallgatói (szakdolgozatot, értekezést, OTDK-dolgozatot író diákok) számára lehetőség van más könyvtárakból átkérni könyveket, folyóirat-cikkeket. A belföldi könyvtárközi kölcsönzés hallgatók számára témavezetői engedélyhez kötött. A külföldi kölcsönzéshez forrásigazolás szükséges.

Kérés bejelentése: konyvtarkozi[@]btk.ppke.hu


Szakdolgozatok

Elektronikus dolgozatok:

A doktori disszertációk 2013-tól az MTA repozitóriumából érhetők el: REAL-PhD repozitórium

2018-tól a Karon sikeresen megvédett szakdolgozatok archiválása elektornikus formában történik. A dokumentumkezelő rendszer könyvtári szolgáltatási felülete fejlesztés alatt áll. 
 
Hagyományos, bekötött dolgozatok:
A Karon készült, papír-alapú szakdolgozatok és doktori értekezések jelenleg nem érhetők el.
 
A Huntéka katalógusból lehet tájékozódni a meglévő dolgozatokról. Normál körülmények visszarendeződése esetén, a fénymásolás, fotózás és  egyéb sokszorosítás továbbra sem engedélyezett. Kézi jegyzetelésre lehetőség van. A betekintésre vonatkozó igényt előre kell jelezni.

Az esztergomi helyszínen őrzött diplomamunkák adatai 2013-tól kereshetők az online katalógusban. Az 1989-2012 közötti anyagról jegyzékekkel rendelkezünk. Megtekintésükre jelenleg nincs lehetőség.


x