Könyvtárfejlesztés

Folymatban lévő főbb fejlesztések

Gyűjtemény- és szolgáltatásfejlesztés

Induló szakok, kutatási programok könyvtári támogatása

Egy-egy új képzési program vagy szak megindtásával párhuzamosan a megfelelő könyvtári dokumentum-gyűjteményt is meg kell alapozni. A hagyományos könyvgyűjtemény biztosítja a helyben olvasható, főként könyv formájú művek hozzáférését a diákok és oktatóik számára. A megfelelő szakgyűjtemény kialakításának kezdeti szakaszában megkülönböztetett figyelmet fodítunk a fejlesztendő szakterületnek a könyvek, folyóiratok beszerzésével is.

Számos online forrást is ajánlhatunk a saját könyvtári anyag kiegészítéseként, ugyanakkor nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyre több papír-dokumentum kerül digitális változatban csupán kattintásnyi távolságra a világ valamelyik elektronikus könyvtárában.

Tematikus weblapot kiemelt programok vagy induló szakok segítésére a szakfelelőssel egyeztetve alakítunk ki, átmeneti időre.  A tematikus weboldalra összegyűjtjük a legfontosabb könyvtári tudnivalókat és információforrásokat.

Elsősorban a következő forrástípusokat emeljük ki: könyvtári online katalógus, bibliográfia, közös katalógusok; szabadon hozzáférhető és jogosultságokkal használható, előfizetett szakterületi adatbázisok, amelyek az ágazatban mérvadóak; digitális könyvtárak, repozitóriumok, könyvtári együttműködések.

Kiemelt prioritású fejlesztések

 • A távolsági oktatás elektronikus dokumentumellátása, az e-tájékoztató szolgálat erősítése, az online források kiaknázása, előtérbe helyezése
 • Szakdolgozatok elektronikus tárának beüzemelése
 • Huntéka 2.0 intézményi alkalmazások fejlesztése
 • MTMT2 intézményi alkalmazások fejlesztése
 • Újgenerációs metakereső működtetése (Ebsco Discovery Service)
 • Elektronikus tartalomszolgáltatások hozzáférése
 • EISZ-tagintézményként szerzőink ösztönzése a kutatási eredmények nyílt hozzáféréssel való közzétételében
 • Kutatástámogatás, tudománymetriai tanácsadás
 • Könyvtárfejelsztés induló vagy fiatal szakok segítésére, kiemelt területek:
  • Régészeti könyvtárfejlesztés
  • Russzisztika gyűjtemény megalapozása
  • Armenisztika (armenológia) könyvtárfejlesztés
  • Zenei oktatást támogató dokumentumgyűjtemény megalapozása
 • Muzeális értékű könyvgyűjteményünk alapvető állagmegóvása, rendszerezése
 • Karközi könyvtári ügyek haromizálása
x