Könyvtárfejlesztés

Folymatban lévő főbb fejlesztések

Gyűjteményfejlesztés

Induló szakok, kutatási programok könyvtári támogatása

Egy-egy új képzési program vagy szak megindtásával párhuzamosan a megfelelő könyvtári dokumentum-gyűjteményt is meg kell alapozni. A hagyományos könyvgyűjtemény biztosítja a helyben olvasható, főként könyv formájú művek hozzáférését a diákok és oktatóik számára. A megfelelő szakgyűjtemény kialakításának kezdeti szakaszában megkülönböztetett figyelmet fodítunk a fejlesztendő szakterületnek a könyvek, folyóiratok beszerzésével is.

Számos online forrást is ajánlhatunk a saját könyvtári anyag kiegészítéseként, ugyanakkor nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyre több papír-dokumentum kerül digitális változatban csupán kattintásnyi távolságra a világ valamelyik elektronikus könyvtárában.

Tematikus weblapot a kiemelt programok vagy induló szakok segítésére a szakfelelőssel egyeztetve alakítunk ki, átmeneti időre.  A tematikus weboldalra összegyűjtjük a legfontosabb könyvtári tudnivalókat és információforrásokat.

Elsősorban a következő forrástípusokat emeljük ki: könyvtári online katalógus, bibliográfia, közös katalógusok; szabadon hozzáférhető és jogosultságokkal használható, előfizetett szakterületi adatbázisok, amelyek az ágazatban mérvadóak; digitális könyvtárak, repozitóriumok, könyvtári együttműködések.

A javasolt forrásokról rövid leírás alapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Egyéb, kiemelt prioritású fejlesztések

  • Huntéka 2.0 verzióváltás - várható időpontja 2018. június vége - július eleje
  • MTMT2 szofverváltás - várható időpontja 2018. októbere
  • Újgenerációs metakereső telepítése (Ebsco Discovery Service)
  • Elektronikus tartalomszolgáltatások hozzáférése
  • Szakdolgozatok elektronikus kezelése
  • Régészeti könyvtárfejlesztés
  • Muzeális értékű könyvgyűjteményünk alapvető állagmegóvása, rendszerezése
  • Karközi könyvtári ügyek haromizálása
x