MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja: https://ppke.hu/mtmt

BTK:

Intézményi, intézetenkénti megbízottak

PPKE és BTK képviselő: Dr. Dudás Anikó

A PPKE BTK adatkezelői:

  • Kiss Judit (könyvtáros, Piliscsaba)
  • Orgován Zsuzsanna (könyvtáros, Esztergom)

Közreműködők:

  • Szász Réka (oktatásszervező, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)

 Elérhetőségek

Angol-Amerikai Intézet

Szilágyi Zsuzsanna

Filozófiai és Művészettudományi Intézet

Szilágyi Zsuzanna

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Szilágyi Zsuzsanna

Közép-Európa Intézet

Szilágyi Zsuzsanna

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Szilágyi Zsuzsanna

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Kiss Judit, Szász Réka

Pszichológiai Intézet

Kiss Judit

Romanisztikai Intézet

Kiss Judit

Sémi filológia Tanszék

Szilágyi Zsuzsanna

Szociológiai Intézet

Kiss Judit

Tanárképző Központ

Kiss Judit; Szilágyi Zsuzsanna (a volt VJK anyaga)

Történettudományi Intézet

Kiss Judit

Zenei Tanszék

Szilágyi Zsuzsanna

Doktori iskolák disszertációi

Reinisch Réka

Doktoranduszok

G. Molnár Péter

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a közlemények és a hivatkozások bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés és egyéb munkák) csak a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető közlemények és idézők bibliográfiai adataira terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású tételek.

Az absztraktok és előadások nem tartoznak a gyűtőkörbe, az intézményi adminisztrátorokat nem terhelhetjük ezek ellenőrzésével és az intézményi hozzárendelések csatolásával.

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

Új személyek regisztrációja: lásd az egyetemi központi MTMT-honlapról

x