MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja: https://ppke.hu/mtmt

Intézményi, intézetenkénti megbízottak (PPKE BTK)

PPKE és BTK képviselő: Dr. Dudás Anikó

A PPKE BTK adatkezelői:

  • Kiss Judit (könyvtáros, Piliscsaba)
  • Orgován Zsuzsanna (könyvtáros, Esztergom)

 Elérhetőségek

Angol-Amerikai Intézet

Orgován Zsuzsanna

Filozófiai és Művészettudományi Intézet

Orgován Zsuzsanna

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Orgován Zsuzsanna

Közép-Európa Intézet

Orgován Zsuzsanna

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Orgován Zsuzsanna

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Kiss Judit

Pszichológiai Intézet

Kiss Judit

Romanisztikai Intézet

Kiss Judit

Sémi filológia Tanszék

Orgován Zsuzsanna

Szociológiai Intézet

Kiss Judit

Tanárképző Központ

Kiss Judit (Pcs); Orgován Zsuzsanna (Eg.)

Történettudományi Intézet

Kiss Judit

Zenei Tanszék

Orgován Zsuzsanna

Doktori iskolák disszertációi

Kiss Judit

Doktoranduszok

Orgován Zsuzsanna

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a közlemények és a hivatkozások bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés és egyéb munkák) csak a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető közlemények és idézők bibliográfiai adataira terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású tételek.

Az absztraktok és előadások nem tartoznak a gyűtőkörbe, az intézményi adminisztrátorokat nem terhelhetjük ezek ellenőrzésével és az intézményi hozzárendelések csatolásával.

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról. Kérjük, bontsák ki a teljes intézményi hierarchiát és a legkisebb szervezeti egységet csatolják be. Doktoranduszoknál az adott doktori iskolát kell csatolni a regisztrálóhoz.

x