MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja: https://ppke.hu/mtmt

Intézményi, intézetenkénti megbízottak (PPKE BTK)

PPKE és BTK képviselő: Dr. Dudás Anikó

A PPKE BTK adatkezelője:

  • Kiss Judit (könyvtáros, Piliscsaba)

 Elérhetőségek

Angol-Amerikai Intézet

 

Filozófia Tanszék

 

Keleti Intézet (Sémi Filológia Tanszék)

 

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

 

Közép-Európa Intézet

 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 

Művészettudományi Intézet

 

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

 

Pszichológiai Intézet

 

Régészettudományi Intézet

 

Romanisztikai Intézet

 

Szociológiai Intézet

 

Tanárképző Központ

 

Történettudományi Intézet

 

Zenei szakcsoport

 

Doktori iskolák disszertációi

 

Doktoranduszok

 

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a közlemények és a hivatkozások bibliográfiai adatai. Az intézményi adatgondozás (ellenőrzés és egyéb munkák) csak a tudományos értékeléseknél és az akkreditációs eljárásoknál figyelembe vehető közlemények és idézők bibliográfiai adataira terjed ki, ezek jellemzően a "Tudományos" és az "Oktatási" besorolású, teljes terjedelű művek.

Az absztraktokat egyes területeken figyelembe veszik, másokon nem - az adott diszciplína szokásrendjétől függően változik a gyűjtőki megítélésük. Az előadások nem tartoznak a gyűtőkörbe.

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

REGISZTRÁCIÓ:

  • Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról. Kérjük, bontsák ki a teljes intézményi hierarchiát és a legkisebb szervezeti egységet csatolják be. Doktoranduszoknál az adott doktori iskolát kell csatolni a regisztrálóhoz.
  • A Karra belépő, MTMT-azonosítóval már rendelkező, új munkavállaló intézményi regisztrációja

    Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól kérje felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé.
    Az Egyetemhez fűződő, publikációs tevékenységre vonatkozó kötelezettségek nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

x