MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

Az Egyetem központi MTMT-honlapja: https://ppke.hu/mtmt

Intézményi, intézetenkénti megbízottak (PPKE BTK)

PPKE és BTK képviselő: Dr. Dudás Anikó

A PPKE BTK adatkezelője:

  • Kiss Judit (könyvtáros, Piliscsaba)

 Elérhetőségek

Angol-Amerikai Intézet

 

Filozófia Tanszék

 

Keleti Intézet (Sémi Filológia Tanszék)

 

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

 

Közép-Európa Intézet

 

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

 

Művészettudományi Intézet

 

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

 

Pszichológiai Intézet

 

Régészettudományi Intézet

 

Romanisztikai Intézet

 

Szociológiai Intézet

 

Tanárképző Központ

 

Történettudományi Intézet

 

Zenei szakcsoport

 

Doktori iskolák disszertációi

 

Doktoranduszok

 

ISMERTETŐ

Részletesebb ismertető és útmutató a központi honlapon található.

Gyűjtőkör:

Személyek: A PPKE BTK főállású munkatársai; a kutatócsoportok tagjai; a doktori iskoláinkban közreműködő nyugalmazott oktatóink; doktoranduszaink, amennyiben van szakmai tudományos publikációjuk.

Adatok: a formálisan megjelent publikációk és a hivatkozások bibliográfiai adatai. A művészeti területeken az alkotások adatai.

A tételeken intézményi hozzárendeléssel kell jelölni, hogy mely művek tartoznak  "... a foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott, a munkáltatónak átadott és nyilvánosságra hozott [...] tudományos művek" közé (intézményi hozzárendeléssel fel kell tüntetni, melyik publikációk kerülnek be az intémzényi adattartományba) (1994. évi XL. tv. 2015-ös módosítása).

A hivatkozási adatok közül elsősorban a valódi, érdemi szerzői tudományos műben megjelent hivatkozásokat és a teljes kötetekről írt recenziókat érdemes gyűjteni, azokat, amelyek "Tudományos" vagy "Oktatási" besorolást kaphatnak. A szerkesztett kötet egyes tanulmányaira érkező hivatkozások az adott tanulmány szerzőjét illetik meg. A különféle online, nem minőségi, nem tartós/professzionális archívumba elhelyezett és azonosítóval (ISBN, DOI) sem rendelkező dokumentumok csak az "Egyéb" közé sorolhatók.

Adatfelvitel: a szerzők jelszavas belépéssel közvetlenül az MTMT rendszerébe vihetik fel az adatokat.

A 3/2012. sz. Dékáni Utasítás (A publikációs adatok kezeléséről) értelmében "minden oktató köteles a megjelent publikációjának az MTMT kezelési szabályai szerint megkövetelt adatait saját maga rögzíteni az MTMT rendszeren."

REGISZTRÁCIÓ:

  • Új személyek regisztrációja: közvetlenül az MTMT honlapjáról.
  • A Karra belépő, MTMT-azonosítóval már rendelkező, új munkavállaló intézményi regisztrációja

    Ha Egyetemünkre új munkavállaló érkezik, aki már szerepel az MTMT-ben, a kari adminisztrátortól kérje felvételét és hozzárendelését a PPKE intézményi szerzői közé.
    Az Egyetemhez fűződő, publikációs tevékenységre vonatkozó kötelezettségek nyilvántartásához és bemutatásához, az intézményi adatok kezeléséhez, ez a lépés elengedhetetlen.

MTMT - aktuális

MTMT - aktuális
x