Szervezeti és Működési Szabályzat


Tanulmányi és Vizsgaszabályzat


Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egységes szerkezetben a BTK kiegészítő rendelkezéseivel


Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat


Hallgatói Térítési és Juattatási Szabályzat egységes szerkezetben a BTK kiegészítő rendelkezéseivel


A BTK kiegészítő és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz, illetve a Hallgatói Térítési és juttatási Szabályzathoz


Doktori képzés és habilitáció


Felvételi Szabályzat


Bizottsági Rendtartás


Foglalkoztatási Követelményrendszer Kari kiegészítése


Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat


Egyéb szabályzatok