Pontszámítás mesterképzésen

Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett.

Pontszámítás

A felvételi összpontszám (100 pont) a következő részekből tevődik össze: 

Diszciplináris mesterképzés esetén

főtárgy vizsga: max. 60 pont
oklevél minősítése alapján: max. 30 pont (jeles: 30 pont, jó: 24 pont, közepes: 18 pont, elégséges: 12 pont)
többletpont: max. 10 pont

Tanári mesterképzés esetén

főtárgy vizsga: max. 40 pont
oklevél minősítése alapján: max. 20 pont (jeles: 20 pont, jó: 16 pont, közepes: 12 pont, elégséges: 8 pont)

pályaalkalmassági: max. 30 pont
többletpont: max. 10 pont


Többletpontok mesterképzésen

előnyben részesítés jogán: hátrányos helyzet 2 pont, fogyatékosság 3 pont, gyermekgondozás 2 pont)

publikáció: idegen nyelvű szakkönyv, vagy publikáció külföldi lektorált szakfolyóiratban 10 pont, magyar nyelvű könyv vagy publikáció lektorált szakmai folyóiratban 8 pont, publikáció gyűjteményes kötetben, konferencia kötetben 5 pont, nem lektorált publikáció 2 pont

OTDK első hely 8 pont, OTDK második hely 5 pont, OTDK harmadik hely 3 pont

demonstrátorság 2 pont. 


Figyelem! Az Oktatási Hivatal rendelkezése szerint csak az a jelentkező vehető fel mesterképzésre, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát (50 pont) eléri.

Felvételi dokumentumok mesterképzésre

A mesterszakok képzési és kimeneti követelményei meghatározzák azt, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.  Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben, ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell benyújtania a Tanulmányi Osztályon legkésőbb 2021. június 10-ig. Kérelméről a Kreditátviteli Bizottság hoz határozatot. 

A felvételi vizsgára az alábbi dokumentumokat kérjük magukkal hozni: 

  • motivációs levél (idegen nyelvű képzések esetében a választott idegen nyelven, kérjük, megírni),
  • önéletrajz elméleti nyelvészet mesterképzési szakon
  • fényképes önéletrajz kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon
  • nyelvválasztási nyilatkozat fordító és tolmács mesterképzési szakon (az űrlap a Felvételizőknek/Felvételi tudnivalók/Formanyomtatványok menüpont alatt található meg).
  • jelenlegi felsőoktatási intézményük Tanulmányi Osztálya által hitelesített igazolás eddig elvégzett tantárgyaikról
  • alapképzés során készített szakdolgozatot (anglisztika,magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány mesterképzési szakokon)
  • záróvizsga eredményét igazoló dokumentum, BA-s szakdolgozat eredményét igazoló dokumentumokat kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakon, amennyiben a hallgató a felvételi vizsga idején már rendelkezik velük.


Annak a jelentkezőnek, aki a mesterképzési szakra nem a teljes kreditérték beszámításával igénybe vehető alapképzési szakról jelentkezik (és alapképzési tanulmányaik során nem végezték el az adott szak minorprogramját) előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania az intézmény elérhetőségére legkésőbb 2021. június 10-ig. A részletes tudnivalók megtalálhatók a Kar honlapján a Felvételizőknek rovatban.

Azon jelentkezők, akik minorprogram elvégzésével kívánnak az adott szak mesterképzésére jelentkezni, ennek a kérelemnek az elküldésével tudják ezt igazolni.

A kérelmet 2021. június 10-ig kérjük elküldeni az Intézmény elérhetőségére.

Az egyes mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatóak a kari honlap Felvételizőknek rovat Felvételi vizsgakövetelmények részében.

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakra történő felvétel feltétele legalább egy „C" típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) mesterképzési szak a francia Institut Catholique d'Études Supérieures intézményekkel közös képzés keretében indul.

x