Hernádi Mária

Elérhetőség: hernadi.maria@btk.ppke.hu

A PPKE BTK Óvó- és Tanítóképző Tanszékének oktatója vagyok.

Kutatási terület: Ottlik Géza és Nemes Nagy Ágnes életműve, az Újhold folyóirat története és írói köre, a tárgyias líra poétikája, valamint a művészet és a vallás beszédmódjainak kapcsolata.

Doktori végzettség:
- 2005. Irodalomtudományi doktori fokozat (Helye: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Magyar Irodalom Tanszék. A disszertáció címe: Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében)

Felsőfokú végzettségek:
- 1999. Szegedi Hittudományi Főiskola – középiskolai hittanár
- 2000. József Attila Tudományegyetem – magyar szakos középiskolai tanár
- 2003. Szegedi Hittudományi Főiskola – teológus, baccalaureátusi fokozat
- 2009. Színház- és Filmművészeti Egyetemen – drámapedagógus

Főállású munkahelyek:
- 2004-2005. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Magyar Tanszék – tanszéki munkatárs
- 2006-2007. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék – tudományos munkatárs
- 2007-2013: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar, Magyar Nyelv, Irodalom és Kommunikáció Tanszék: 2007-2010 között főiskolai adjunktus, 2010-től főiskolai docens;
- 2013-tól: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Vitéz János Tanárképző Központ, Óvó- és Tanítóképző Tanszék: egyetemi adjunktus

Óraadás
- 2002-2006. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Magyar Irodalom Tanszék és Tanítóképző Intézet
- 2002-2007. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Magyar Irodalom Tanszék
- 2008-2011. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Intézet

Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység
- 2001-2007 között szakkollégiumi irodalmi kurzusok vezetése a szegedi Szent Imre Katolikus Egyetemi Szakkollégiumban, majd 2007 óta a piliscsabai Iosephinum Szakkollégiumban

https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont/ovo-es-tanitokepzo-tanszek/oktatok/hernadi-maria-424c7

 

2016.09.05

x