Kormos József

 

Elérhetőség: kormos.jozsef@btk.ppke.hu

Oktatott tárgy: Logika II.

Tudományos fokozat: PhD, Habilitáció

Végzettség:
Filozófia tanár
Hittanár
Műszaki tanár
Villamos üzemmérnök

Egyetemi oktatói és tudományos pálya: 1998- PPKE BTK egyetemi docens

Publikációs lista

 

2019.01.14

x