Martos Levente Balázs

E-mail: martoslb@gmail.com

Oktatott tárgy:
BBNSF82000 Bibliaismeret II. Újszövetség

Végzettségei:
Katolikus teológus – 1997 Pápai Gergely Egyetem, Róma
Biblikus szaklicencia – 2000 Pápai Biblikus Intézet, Róma
Teológiai doktor – 2002 PPKE Hittudományi Kar
Habilitált doktor – 2010 PPKE Hittudományi Kar
Mentálhigiénés lelkigondozó – 2019 SOTE EKK Mentálhigiéné Intézet

Pályafutás:
1998-tól Szombathelyi Egyházmegyés pap, 2019-től a Központi Papnevelő Intézet rektora
2000 óta a Győri Hittudományi Főiskola oktatója, 2011 óta főiskolai tanár, 2013-tól tanszékvezető
2008 – 2013 között a szegedi Gál Ferenc Főiskola oktatója
2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja

Fontosabb publikációk:
Szívembe rejtem szavaidat. Jegyzetek Isten szavának teológiájához (Studia Theologica Jaurinensia; Szombathely 2009).
Legyetek követőim! Képek a tanító Pál apostolról (Studia Theologica Jaurinensia; Győr Szombathely 2010).
Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének Kiadványai 8.; Budapest 2012).
Márk evangéliuma (Szent István Kommentárok; Budapest 2014).
Három példabeszéd Isten türelméről, Pannonhalmi Szemle 23,4 (2015) 7-18.
Ábrahám áldozata. Közelítések a narratív kritika és a narratív teológia oldaláról, In: KUMINETZ G. (szerk.), Lángolt a szívünk... (Lk 24,32) A hetvenéves Takács Gyula köszöntése (Budapest 2017) 138-157.

 

2019.11.26

x