Mosolygó Péter

ELÉRHETŐSÉG:
mosolygo.peter@gmail.com

OKTATOTT TÁRGYAK:
Bibliaismeret I-II., Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

TUDOMÁNYOS FOKOZAT:
PhD, Teológia (Liturgiatörténet), PPKE HTK 2006.

VÉGZETTSÉGEK:
Teológiai Licenciátus, PPKE HTK 1998.

OKTATÓI PÁLYA:
2008-2012 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (adjunktus majd docens)
2013- PPKE BTK (oktató)

PUBLIKÁCIÓK

Az epiklézis fogalma és története, PPKE Hittudományi Kar, Baccalaureatusi dolgozat, kiadatlan kézirat, 1997.
A konszekrációs epiklézis története, PPKE Hittudományi Kar, Licencia dolgozat, kiadatlan kézirat, 1998.
Jubileum a Budai Egyházközségben, in Velünk az Isten! 14. (2003)
Húsvét – az ÉLET ünnepe, in Velünk az Isten! 16. (2004)
Születés és kereszt – öröm és szenvedés az egyházi év kezdetén, in Velünk az Isten! 20. (2005)
Az epiklézis és értelmezésének történeti vonatkozásai, PPKE Hittudományi Kar, Laurea dolgozat, kiadatlan kézirat, 2006.
Isten Fia emberré lett – és az ember mivé?, in Evangélikus Élet 2006/5.
Mi van ma? – gondolatok az egyházi év kezdetén, in Velünk az Isten! 23. (2006)
Megszentelni – megőrizni – továbbadni, in Görög Katolikus Szemle XIX/1 (2008)
Görög katolikusok Veszprémben, in http://www.veszpremigorkat.hu/veszprem_magunkrol.html
A XX. századi epiklézis-kutatás, in Studia Wesprimiensia X/1-2 (2008)
Epiklézis és a nyugati liturgikus hagyomány, in Studia Wesprimiensia XI/1-2 (2009)
"Ma vigadnak az angyalok a mennyekben és az emberek örvendeznek...", in Görög Katolikus Szemle XXI/12 (2010)
Az igazi ajándék a karácsonyi díszletek mögött van, in Görög Katolikus Szemle XXI/12 (2010)
Az epiklézis első lelőhelyei, in Studia Wesprimiensia XII/1-2 (2010)

ELŐADÁSOK
Szakrális építészet és művészet a görög katolikus egyházban – Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. konferencia, Balatonfüred 2009. 10. 02.
"Caritas" and the Eastern Church – Universität Passau, Katholisch-Theologische Fakultät 2011. 06. 10.

A magyar görögkatolikus egyházi naptár a máriapócsi búcsújárás és az egyházi kiadványok tükrében, – Il tempo e il calendario liturgico (Ad fontes liturgicos VII) Simposio liturgico internazionale, Nyíregyháza 2016. 10. 25-26.

 

2017.11.07

x