Sághy Ádám

Katolikus teológus. Jogi tanulmányok után 2016-ban végzett a PPKE Hittudományi Karán teológusként. Külföldi tanulmányokat ösztöndíjasként Belgiumban a K.U. Leuven-en, Rómában az Università Pontificia Gregoriana-n és a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológiai Karán folytatott.
Teológiai licenciátusát 2019-ben, doktori abszolutóriumát 2020-ban szerezte meg.
Doktori kutatói ösztöndíjas volt a New York-i Fordham University teológia karán (2018–2019), illetve vendégkutató a Fordham University Keresztény Ortodox Tanulmányok Központjában. Tengerentúli tanulmányait a Sólyom László volt köztársasági elnök-, és az amerikai Rosztoczy Foundation áltatal adományozott ösztöndíjak tették lehetővé.
Jelenleg a PPKE Bölcsészettudományi Karán óraadó oktató. A Shekinah Teológiai Kutatóintézet társalapítója. A Vigilia folyóírat szerkesztője.
Kutatási terület: A város teológiája. A teológia és határterületeinek: – urbanisztika, építészet, képzőművészet, filozófia – vizsgálata, különös tekintettel Michel de Certeau és Mies van der Rohe munkásságára. Ezen kívül, Heidegger korai kereszténység-kritikájának teológiai recepciója, vallásbölcselet és teológia kapcsolata, politika és teológia határterületei.

Oktatott kurzusok:
Bibliaismeret II.
Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

Elérhetőségek:
saghy.adam@gmail.com
asaghy@fordham.edu
06-30-760-44-24
Előadások után és e-mailben elérhető a hallgatók számára.

Introduction
Catholic theologian. After legal studies he graduated at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University of Budapest as a theologian in 2016. He completed courses abroad on a scholarship attending K. U. Leuven in Belgium, Università Pontificia Gregoriana in Rome, and the Faculty of Roman Catholic Theology of Babes-Bolyai University.
He gained his theological licentiate in 2019. After a year, he also graduated his doctoral studies in 2020.
He was a research scholar at the Fordham University of New York, Department of Theology (2018–2019) and visiting research fellow at the Orthodox Christian Studies Center of Fordham University. His studies abroad could made happen by earning the grant of the former president of Hungary, László Sólyom, an of the American Rosztoczy Foundation.
Currently he is external lecturer at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities. Co-founder and member of the Shekinah Research Institute for Theology. Editor of the Vigilia periodicals.
His fields of research are: The theology of the city. The examination of theology and its auxiliary sciences: – urbanism, architecture, fine arts, philosophy –, with special reference to the works of Michel de Certeau and Mies van der Rohe. Also the theological reception of Heidegger's criticism of early Christianity, the relationship between the philosophy of religion and theology, the interdisciplinary areas of politics and theology.

Courses:
Introduction to the order of the catholic faith
Biblical studies II.

Contact:
asaghy@fordham.edu
06-30-760-44-24

x