Sághy Ádám

Katolikus teológus. Jogi tanulmányok után 2016-ban végzett a PPKE Hittudományi Karán teológusként. Külföldi tanulmányokat ösztöndíjasként Belgiumban a K.U. Leuven-en, Rómában az Università Pontificia Gregoriana-n és a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológiai Karán folytatott.

Teológiai licenciátusát 2019-ben, doktori abszolutóriumát 2020-ban szerezte meg.

Doktori kutatói ösztöndíjas volt a New York-i Fordham University teológia karán (2018–2019), illetve vendégkutató a Fordham University Keresztény Ortodox Tanulmányok Központjában. Tengerentúli tanulmányait a Sólyom László volt köztársasági elnök-, és az amerikai Rosztoczy Foundation áltatal adományozott ösztöndíjak tették lehetővé.

Jelenleg a PPKE Bölcsészettudományi Karán óraadó oktató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjában megalakult Helyi közösségek ̶ Isten városa kutatócsoport tudományos titkári feladatait látja el.
A Shekinah Teológiai Kutatóintézet társalapítója. A Vigilia folyóírat szerkesztője.

Kutatási terület: A város teológiája, illetve a városok jogi szabályozása. A teológia és határterületeinek: – urbanisztika, építészet, képzőművészet, filozófia – vizsgálata, különös tekintettel Michel de Certeau és Mies van der Rohe munkásságára.

Doktori disszertációjának témája: „Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől." Jel. 21.2. Bevezetés a város teológiájához. Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei.

Oktatott kurzusok

  • Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
  • Bibliaismeret II. (A kurzushoz megjelent kötete: SÁGHY Ádám ‒ WAPPLER Ádám, Bevezetés az Újszövetségbe. Szent István Társulat, Budapest 2021.)

 

Fontosabb tanulmányai

  • SÁGHY Ádám, A keresztény élet mint az istentapasztalás eseménye. Új Teológus Szent Simeon teológiája. In: Teológia, LIII. évfolyam, 2019.
  • SÁGHY Ádám, A középkori város teológiai és jogtörténeti jelentősége. In: Szabályozáskomplexitás. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXXV. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Budapest. 2021.

 

Elérhetőségek

Előadások után és e-mailben elérhető a hallgatók számára.


 

Catholic theologian. After legal studies he graduated at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University of Budapest as a theologian in 2016. He completed courses abroad on a scholarship attending K. U. Leuven in Belgium, Università Pontificia Gregoriana in Rome, and the Faculty of Roman Catholic Theology of Babes-Bolyai University.

He gained his theological licentiate in 2019. After a year, he also graduated his doctoral studies in 2020.

He was a research scholar at the Fordham University of New York, Department of Theology (2018–2019) and visiting research fellow at the Orthodox Christian Studies Center of Fordham University. His studies abroad could made happen by earning the grant of the former president of Hungary, László Sólyom, an of the American Rosztoczy Foundation.

Currently he is external lecturer at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities. He is also the scientific secretary of one of the university's research group: Local communities ̶ the city of God within the Saint Pope John Paul II Research Centre. Co-founder and member of the Shekinah Research Institute for Theology. Editor of the Vigilia periodicals.

His fields of research are: The theology of the city. The examination of theology and its auxiliary sciences: – urbanism, architecture, fine arts, philosophy –, with special reference to the works of Michel de Certeau and Mies van der Rohe. Also the theological reception of Heidegger's criticism of early Christianity, the relationship between the philosophy of religion and theology, the interdisciplinary areas of politics and theology.

The topic of his PhD thesis: „And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God." Rev. 21.2. Introduction to urban theology. Chapters of a possible approach.

Courses

  • Introduction to the order of the catholic faith
  • Biblical studies II. (published book in this topic: SÁGHY Ádám ‒ WAPPLER Ádám, Introduction to the New Testament. Szent István Társulat, Budapest 2021.)

 

Major publications

  • SÁGHY Ádám, Christian life as the event of God experience. In: Teológia, LIII., 2019.
  • SÁGHY Ádám, The theological and legal importance of the medieval town. In: Regulation complexity. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXXV. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Law. Budapest. 2021.

 

Contact

x