Sághy Ádám

Katolikus teológus. Jogi tanulmányai után 2016-ban végzett a PPKE Hittudományi Karán teológusként. Jelenleg doktori hallgató a Hittudományi Kar doktori iskolájában. Külföldi tanulmányokat ösztöndíjasként Belgiumban a K.U. Leuven-en, Rómában az Università Pontificia Gregoriana-n és a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológiai Karán folytatott.
Teológiai licenciátusát 2019-ben szerezte meg.
Doktori kutatói ösztöndíjas volt a New York-i Fordham University teológia karán (2018–2019), illetve vendégkutató a Fordham Univerity Keresztény Ortodox Tanulmányok Központjában. Tengerentúli tanulmányait a Sólyom László volt köztársasági elnök-, illetve az amerikai Rosztoczy Foundation áltatal adományozott ösztöndíjak tették lehetővé.
A PPKE Bölcsészettudományi Karán óraadó oktató. A Shekinah Teológiai Kutatóintézet társalapítója.
Kutatási terület: Heidegger korai kereszténység-kritikájának teológiai recepciója, vallásbölcselet és teológia kapcsolata, politika és teológia határterületei.

Tavaszi félévben oktatott tárgyak:
PPKE – BTK. Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet:
Az egyházi kommunikáció társadalomtörténete.
PPKE – BTK.
Bevezetés a katolikus hit rendszerébe.

Elérhetőség:
saghy.adam@gmail.com
asaghy@fordham.edu
06-30-760-44-24
+1-917-215-7366
Előadások után és emailben elérhető a hallgatók számára.

English version:

Catholic theologian. After legal studies he graduated at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University of Budapest as a theologian in 2016. He is a Ph.D. student at the Faculty of Theology of Pázmány Péter Catholic University. He completed courses abroad on a scholarship attending K. U. Leuven in Belgium, Università Pontificia Gregoriana in Rome and the Faculty of Roman Catholic Theology of Babes-Bolyai University.
He gained his Licentiatum in Sacra Theologiae in 2019.
Currently he is a PhD candidate, was a research scholar at the Fordham University of New York, Department of Theology (2018–2019) and visiting research fellow at the Orthodox Christian Studies Center of Fordham University. His studies abroad could made happen by earning the grant of the former president of Hungary, László Sólyom, an of the american Rosztoczy Foundation.
He is external lecturer at the Theological College of Pécs, at Faculty of Humanities of Pázmány Péter Catholic University and at Eötvös Loránd University. Co-founder and member of the Shekinah Research Institute for Theology.
His fields of research are: the theological reception of Heidegger's criticism of early Christianity, the relationship between the philosophy of religion and theology, the interdisciplinary areas of politics and theology.

Courses held in the Fall Semester:
PPCU–FH.
Introduction to the order of the catholic faith.

Contact:
saghy.adam@gmail.com
asaghy@fordham.edu
06-30-760-44-24
+1-917-215-7366
Available for the students after lectures.

 

2019.09.11

x