Székely János

Elérhetőség: szekely@szentadalbert.hu

Oktatott tárgy: Bibliaismeret II.

Tudományos fokozat:
PhD, teológia, PPKE HTK, 1997.
Habilitáció, teológia, PPKE HTK, 2004.

Végzettség:
Teológiai bakkalaureátus, Saint Paul's Theological College (Cremisan-Betlehem), 1991.
Biblikus teológiai licenciátus, Pápai Biblikus Intézet (Róma), 1995.

Tudományos pálya:

1997— PPKE HTK, Ószövetség Tanszék, egyetemi docens
1999-2001 Sophia Teológiai Főiskola, Ószövetség oktatása
1998-2001 Ward Hitoktatóképző Tanfolyam, Ószövetség oktatása
2003— Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Biblikum oktatása
2006— Esztergomi Hittudományi Főiskola, teológiai tanár, rektor

Publikációs lista

„A teológia összefoglalása" (fordítás), BOLBERITZ PÁL – GÁL FERENC, Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája (Budapest 1987) 317-578.
„Új tanítás hatalommal. Mk 1,21-28 magyarázata", Munkálatok (Budapest 1987) 51-105.
„A bűn elutasítása - a bűnös elfogadása", Teológia 1(1988) 20-22.
„Gyermekké lett az Isten", Teológia 4(1988) 216-218.
L'Iscrizione di Deir 'Alla e le profezie di Balaam (Cremisan 1988), archeológiai dolgozat, 29 old.
„Bibliai növények", Jeromos füzetek 5(1991) 6-10.
„Mary and Martha. How to Receive the Divine Guest?", Folia Theologica 6(1995) 32-34.
„Az üdvösség útja", Jeromos füzetek 23(1996) 14-16.
„Az új katolikus bibliakiadás kapcsán: Miért a Neovulgata alapján készül?", Jeromos füzetek 26(1996) 21-25.
A Teremtés könyve és Máté evangéliuma szövegének gondozása a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által kiadott Szentírásban (Budapest 1996).
Structure and Theology of the Lucan 'Itinerarium', doktori értekezés a PPKE Hittudományi Karán (Budapest 1996).
„Structure and Purpose of the Lucan Travel Account" Folia Theologica 8(1997) 61-112.
„Minden lehetséges annak, aki hisz. Gondolatok a hamis bíró és az özvegyasszony (Lk 18,1-8) története kapcsán", Jeromos füzetek 32(1998) 5-13.
„Zsidó írások Johannesz Hirkánusz uralkodásától Nagy Heródes haláláig", BODA LÁSZLÓ, A makkabeusi kortól Heródesig, qumráni közjátékkal (Budapest 1998) 215-223.
„A karizmák Szent Pál leveleiben"; Jeromos füzetek 36(1999) 5-11; 37(1999) 5-9.
„Királyeszme a nyolc boldogságban", Studia Biblica Athanasiana 5(2002) 77-89.
„A Márk-passió", Mindent az evangéliumért (F.S. Gyürki László; ed. Fancsali Andrásné – Soós Viktor; Körmend 2002) 107-148.
„A zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában", Jeromos füzetek 51(2003) 5-9.
„A Márk-passió", Pannonhalmi Szemle IX/I (2003) 9-31.
Az Újszövetség teológiája (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat; Budapest 2003) 321 oldal.
„A papi írás teológiájához", A Szent Titok vonzásában (F.S. Fila Béla; ed. Puskás Attila; Budapest 2003) 319-329.
„Az erősek joga helyett a jog ereje", Vigilia 69 (2004/3) 182-193.
„A papi írás teológiájához", Jeromos füzetek 56 (2004) 4-16.
„Az Eukharisztia a Bibliában" Lelkem Áldott Vendége (Budapest 2005) 38-45.
„Önmegvalósítás vagy önmagunk elveszítése?. Az önmegvalósítás az evangélium fényében", Önmegvalósítás keresztény szemmel. Pszichológusok és teológusok 9. (szerk. Tőzsér Endre; Budapest 2006) 9-34.
„A magyar Sion kifejezés eredete és jelentése", Magyar Sion. Új folyam I (XLIII) 2007/1. 5-21.
„Evangéliumi tanácsok a Bibliában", Vigilia 72 (2007/3) 162-169.
Structure and Theology of the Lucan 'Itinerarium' (Budapest 2008).
Jászol és kereszt. Székely János püspökkel beszélget Dobszay János (Budapest 2009).
A Könyvek Könyve. Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára (Bubapest 2010).
Bibliaismeret. Hittankönyv az általános iskolák 9. osztálya számára (Budapest 2011).
Leszállt közénk a Szent Isten. Jézus örömhíre roma fiataloknak (Budapest 2013)

 

2016.02.19

x