Prof. Dr. Török Csaba PhD habil.

Mindszenty tér 2.
2500 Esztergom
Tel.: (+36-33) 510-165
Fax: (+36-33) 510-120
E-mail: torok@esztergomi-ersekseg.hu 

 

 

 


Tanulmányok

1993–1997 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (Budapest): irodalmi-nyelvi tagozat
gimnáziumi érettségi (5.0, 1997)

1997–1998 ESZHF (Esztergom): teológiai és filozófia tanulmányok

1998–1999 PPKE HTK (Budapest): teológiai és filozófiai tanulmányok
kettős záró szigorlat filozófiából (eminenter, 1999)

1999–2002 Pontificia Università Gregoriana, Fac. di Teologia (Róma)
− teológiai és filozófiai tanulmányok
bacca laureatus in Sacra Theologia (2002.06.25.) – summa cum laude

2003–2005 Pontificia Università Gregoriana, Fac. di Teologia, dipartimento di teologia fondamentale (Róma)
− szakirányú licenciátusi képzés fundamentális teológiából
− licenciátusi disszertáció címe: Kirche und Kulturen. Eine Kritik des Inkulturationsparadigmas im Lichte des modernen Kulturbegriffs und des kulturellen Pluralismus’
licentiatus in S. Th. cum specialisatione in Theol. fund. (2005.06.20.) – summa cum laude

2005–2007 PPKE HTK (Budapest)
− PhD kurzus
− kutatási terület: a hit és a kultúra viszonya (fundamentális teológia)
− disszertáció címe: A hit és a kultúrák viszonyának új paradigmája pneumatocentrikus szemléletben
PhD fokozat (2007.06.15.) – summa cum laude

2012–2015 PPKE HTK (Budapest)
− Habilitációs eljárás
− disszertáció címe: Vox viva Evangelii. Az Írás és a Hagyomány viszonya a Dei Verbum fényében
Habilitált doktori fokozat (2015.06.16.)

2016 Egyetemi tanár (2016.09.01.)


Eddigi munkakörök

2000–2008 Vatikáni Rádió (Róma)
Állandó külső munkatárs, szerkesztő

2002–2003 Pestújhelyi R.k. Plébánia (Budapest)
Diakónus

2005–2010 Avilai Nagy Szt. Teréz Plébánia (Budapest)
Káplán

2005– Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (Budapest)
Tanár (Bevezetés a filozófiába; Interkulturális dialógus; Kulturális antropológia; Teológia; Zsidó vallás és hitvilág)

2006–2008 Mária Rádió Magyarország (Budapest)
Szerkesztő

2007–2012 Magyar Katolikus Rádió (Budapest)
Szerkesztő

2007–2008 Szent Margit Gimnázium (Budapest)
Gimnáziumi tanár (etika, dogmatika)

2007–2015 PPKE HTK, Alapvető Hittan tanszék (Budapest)
Megbízott előadó (módszertan nappali és levelező tagozaton)

2008–2009 H2O News (www.h2onews.org) (Róma)
Hírszerkesztő

2008–2011 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest)
Gimnáziumi gyakorlatvezető tanár

2008–2012 ESZHF (Esztergom)
Főiskolai oktató (fundamentális teológia; levelező tagozaton: fundamentális teológia, liturgika, latin és egyházi ének)

2009–2010 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (Budapest)
Tanulmányi asszisztens

2010–2014 KZST Ábrahám Gyermekei Szabadegyetem (Budapest)
Előadó

2010–2012 Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia (Budapest)
Káplán

2010–2012 Szent Gellért Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium (Budapest)
Gimnáziumi tanár (etika, dogmatika)

2011– Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (Budapest)
Tv-referens (az MTVA mellett)

2012– ESZHF (Esztergom)
Főiskolai docens (nappali tagozaton: fundamentális teológia, logika, kritika, esztétika, vallásfilozófia, metafizika, kozmológia, teodícea, propedeutikum, latin nyelv; levelező tagozaton: fundamentális teológia, liturgika, latin, egyházi ének, világi lelkiség; etika tanári továbbképzés: általános etika)

2013– Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (Budapest)
Papi továbbképzések referense

2013– GYHF (Győr)
Főiskolai oktató (fundamentális teológia, filozófia)

2016– ESZHF (Esztergom)
Egyetemi tanár (nappali tagozaton: fundamentális teológia, kritika, teodícea és vallásfilozófia, metafizika, metodológia; levelező tagozaton: fundamentális teológia)

2016–2017 PPKE BTK (Budapest)
Óraadó (az egyházi kommunikáció társadalomtörténete, az egyház mediatizált kommunikációja)

2017– PPKE VJK (Esztergom)
Egyetemi lelkész, óraadó (kötelező vallásismeret)

2017– Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
Elnök


Tagságok

2002– Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (Budapest)
Tag

2008–2010 Távlatok folyóirat (Budapest)
Szerkesztőbizottsági tag

2008– Virtuális Plébánia Alapítvány (Budapest)
Kuratóriumi tag

2009– Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Köztestületi tag

2010– Keresztény–Zsidó Társaság (Budapest)
Elnökségi tag

2012–2017 Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
Igazgatósági tag

2013– Magyar Sion folyóirat (Esztergom)
Szerkesztőbizottsági tag

2013– Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottság (Budapest)
Tag

2014– A Szív folyóirat (Budapest)
Szerkesztőbizottsági tag

2014– Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (Budapest)
Elnök

2017– Egyházfórum folyóirat (Budapest)
Szerkesztőbizottsági tag


Publikációk

Rendszeresen frissített publikációs lista az MTMT rendszerében →


Nyelvismeret

Német

 • Goethe Institut, ZMP, Universität Konstanz (2000)
 • Universität Wien, 6. Stufe (felsőfok) (2001)
 • licenciátusi disszertáció megírása német nyelven (2005)


Olasz

 • érettségi (1997)
 • diploma megszerzése olasz nyelven (2002)
 • licenciátusi zárószigorlat letétele olasz nyelven (2005)


Angol

 • TOEFL típusú nyelvvizsga (1995)


Latin

 • középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1996)


Ógörög

 • középfokú minősítő vizsga (3/4 szint), Pontificia Università Gregoriana (1999)


Spanyol

 • szakszövegek fordítása


Francia

 • szakszövegek fordítása


Óhéber

 • alapfok

 

2020.03.16

x