Nappali alapképzés (BA)

A tanulmányaikat 2015 szeptembere után megkezdett hallgatók számára:

Kötelező tárgyak

BBNSF81800 – Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
BBNSF00100 – Általános filozófiatörténet
BBNSF82000 – Bibliaismeret II. Újszövetség
HXXOSO0020AX - A holokauszt és emlékezete

Szabadon választható tantárgyak

BBNSF81900 - Bibliaismeret I. Ószövetség
BBNSF80500 – Logika I.
BBNSF80600 – Logika II.
BBNSF80900 – Bioetika I.
BBNSF81000 – Bioetika II.
BBNSF82100 – Etika
BBNSF82200 - Fejezetek a vallástudományból
BBNSF81600 – Jogi ismeretek a gyakorlati életben
BBNSF82300 - Elsősegélynyújtás

Az aktuális félév kurzusleírása megtalálható itt →

 

2016.03.16

x