Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács: összetétel, dátumok, határozatok

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács ülései:

2020. évi ülések:

február 14. péntek, június 19. péntek, szeptember 14. péntek, december 2. szerda

2021. évi ülések: 

január

Dr. Surányi Balázs (elnök)
Dr. Őze Sándor
Dr. Hargittay Emil
Dr. Hidas Zoltán
Dr. Cser András
Dr. Salvi Giampaolo (külső tag)
Dr. Fodor Pál (külső tag)
Dr. Fabiny Tibor (külső tag)
Dr. Szijártó István (külső tag)

 

A BTDHT határozatai

2017

2018

2019

2020

2021

 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság tagjai:

Dr. Dobos István (elnök)
Dr. Horváth Kornélia
Balogné Dr. Bérces Katalin
Dr. Kiss Kornélia
Dr. Takács Miklós
Dr. Bácskay András
Hegyi Dániel (doktorandusz tag)

 

2021. évi ülések időpontjai; határozatok (az ülésekről készült emlékeztetők megtekinthetőek a Doktori és Habilitációs Irodában):

2021. IV. 27., V. 4., V. 11., V. 18.

• 2021/1. (IV. 27.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDHMB) egyhangúlag támogatta Dr. Dobos István elnökké választását.

• 2021/2. (V. 11.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDHMB) egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák minőségcéljait és intézkedési tervét tartalmazó dokumentumokat, és szavazásra továbbította a BTDHT-nak. (BTDHT-határozatok: minőségcélok: 2021/40. (VI. 1.); intézkedési terv: 2021/41. (VI. 1.)

• 2021/3. (V. 11.) számú határozat: A BTDHMB) egyhangúlag elfogadta az OMHV-felmérés tárgyában kapott dékáni levélre írandó választ.

Minőségcélok 2021

Intézkedési terv

Publikációs követelményrendszer (ajánlás)

x