BTDHT/BTDHMB

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács

 

2021. évi ülések:

per vota döntések; július 5., szeptember 9. , november 26.

 

2020. évi ülések:

február 14. péntek,  június 19. péntek, szeptember 14. péntek, december 2. szerda

 

A tanács tagjai:

 

 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács határozatai

 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság

 

2021. évi ülések

2021. április. 27., 2021. május 4. 2021. május  11., 2021. május 18.

 

A bizottság tagjai:

  • Dr. Dobos István (elnök)
  • Dr. Horváth Kornélia
  • Balogné Dr. Bérces Katalin
  • Dr. Kiss Kornélia
  • Dr. Takács Miklós
  • Dr. Bácskay András
  • Hegyi Dániel (doktorandusz tag)

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság határozatai

 

• 2021/1. (IV. 27.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDHMB) egyhangúlag támogatta Dr. Dobos István elnökké választását.

• 2021/2. (V. 11.) számú határozat: A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban BTDHMB) egyhangúlag elfogadta a doktori iskolák minőségcéljait és intézkedési tervét tartalmazó dokumentumokat, és szavazásra továbbította a BTDHT-nak. (BTDHT-határozatok: minőségcélok: 2021/40. (VI. 1.); intézkedési terv: 2021/41. (VI. 1.)

• 2021/3. (V. 11.) számú határozat: A BTDHMB) egyhangúlag elfogadta az OMHV-felmérés tárgyában kapott dékáni levélre írandó választ.

 

(az ülésekről készült emlékeztetők megtekinthetőek a Doktori és Habilitációs Irodában)

 

Minőségcélok 2021

Intézkedési terv

Publikációs követelményrendszer (ajánlás)

Az alábbi kérdőívek, gyorsjelentések és ábrakötetek az Egyetem mindegyik doktori iskolájára vonatkoznak:

Hallgatói kérdőív_aktív doktoranduszok_válaszok

Végzettek pályakövetése kérdőív_válaszok

Gyorsjelentés_aktív doktoranduszok

Gyorsjelentés_végzettek

Ábrakötet_aktív doktoranduszok

Ábrakötet_végzettek

x