Fokozatszerzés

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács döntése értelmében 2017. január 1-től a munkahelyi, valamint nyilvános vitára elkészült disszertáció beadásával együtt a disszertáció beadhatóságáról szóló nyomtatványt is be kell adniuk, témavezetőjük jóváhagyó aláírásával. A nyomtatványt ezen az oldalon találják.

 

Térítési és szolgáltatási díjak jegyzéke (2016. augusztus 1.-2017. július 31.)

Fokozatszerzési kérelem és mellékletei (2017)

Témavezetői nyilatkozat a disszertáció beadásáról

Felhívjuk fokozatszerzőink figyelmét, hogy a doktori fokozatszerzési eljárási díjat (160.000 forint) az Egyetem következő számlaszámára kell utalni:

11707024-20433873 OTP

Külföldről történő fizetéshez:

IBAN: HU58

BIC: OTPVHUHB

Kérjük, hogy a fokozatszerzési díjat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács határozatának kézhezvétele után legyenek kedvesek befizetni, a befizetésről szóló banki igazolást - név, Neptun-kód, doktori iskola megjelölésével - elektronikusan küldjék el, vagy hozzák be a Doktori és Habilitációs Irodába. A doktori cselekmények szervezését csakis az igazolás beérkezte után kezdjük el.

Felhívjuk ösztöndíjas doktoranduszaink figyelmét, hogy fokozatszerzési kérelmük mellékleteként csatolják a "Nyilatkozat ösztöndíjas doktoranduszok jogviszony fennállása alatt benyújtott fokozatszerzési kérelméhez" című dokumentumot is. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül benyújtott fokozatszerzési kérelmük az érvényben lévő jogszabály szerint (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 81. § (1) pontja) ingyenes. A később benyújtott kérelemért már fizetni kell!

 A fokozatszerzési díj összege egyetemünkön 2016. augusztus 1. és 2017. december 31. között 160.000 forint.

 

x