Fokozatszerzés

Felhívjuk szíves figyelmüket a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori és Habilitációs Tanács fokozatszerzéssel és komplex vizsgával kapcsolatos döntéseire:

  • 2017. január 1-től a munkahelyi, valamint nyilvános vitára elkészült disszertáció beadásával együtt a disszertáció beadhatóságáról szóló nyomtatványt is be kell adniuk, témavezetőjük jóváhagyó aláírásával.
  • 2017. november 17-től kétféle "fokozatszerzési kérelem" lép érvénybe: a régi, 180 kredites képzésben résztvetteknek, illetve az új, 240 kredites képzésben (úgynevezett "bírálati eljárás iránti kérelem", valamint a csak komplex vizsgára és bírálati eljárásra jelentkezőknek.
  • 2017. november 17-től életbe lép a komplex vizsgára való jelentkezést kérelmező formanyomtatvány - csakis az új, 240 kredites képzésben résztvevőknek.

Minden kapcsolódó formanyomtatványt ezen az oldalon találják.

 

 

Fokozatot szerzett hallgatóink: Irodalomtudományi Doktori Iskola

Fokozatot szerzett hallgatóink: Nyelvtudományi Doktori Iskola

Fokozatot szerzett hallgatóink: Történelemtudományi Doktori Iskola

Felhívjuk fokozatszerzőink figyelmét, hogy a doktori fokozatszerzési eljárási díjat (160.000 forint) az Egyetem következő számlaszámára kell utalni:

11707024-20433873 OTP

Külföldről történő fizetéshez:

IBAN: HU58

BIC: OTPVHUHB

Kérjük, hogy a fokozatszerzési díjat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács határozatának kézhezvétele után legyenek kedvesek befizetni, a befizetésről szóló banki igazolást - név, Neptun-kód, doktori iskola megjelölésével - elektronikusan küldjék el, vagy hozzák be a Doktori és Habilitációs Irodába. A doktori cselekmények szervezését csakis az igazolás beérkezte után kezdjük el.

Felhívjuk ösztöndíjas doktoranduszaink figyelmét, hogy fokozatszerzési kérelmük mellékleteként csatolják a "Nyilatkozat ösztöndíjas doktoranduszok jogviszony fennállása alatt benyújtott fokozatszerzési kérelméhez" című dokumentumot is. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül benyújtott fokozatszerzési kérelmük az érvényben lévő jogszabály szerint (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 81. § (1) pontja) ingyenes. A később benyújtott kérelemért már fizetni kell!

 A fokozatszerzési díj összege egyetemünkön 2016. augusztus 1. és 2017. december 31. között 160.000 forint.

 

x