Hargittay Emil

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

 • Dr. univ. 1982 (ELTE)
 • CSc 1994 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA
 • DSc 2017 (Irodalom és kultúratudományok (MTA)


Kutatási terület

Magyar irodalomtörténet, régi magyarországi irodalom, Pázmány Péter kritikai kiadás


Témakiírások


Témavezetések


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

 • Réger Ádám Géza


Fokozatot szerzett hallgatók

 • Bajáki Rita
 • Urbán PéterFolyamatban levő doktori cselekmények

 • K. Kaposi Krisztina


Tagság tudományos testületekben

 • MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottságának tagja
 • MTA közgyűlési képviselő
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja
 • Nemetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • NKFIH/OTKA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiumának tagja
 • Pázmány Péter Kutatócsoport vezetője
 • MTA–PPKE BTK Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport vezetője


Díjak, kitüntetések

"Toldy Ferenc-díj (Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2016), "Tarnai Andor-díj" (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. április 28.), "Bölcsészkari Emlékérem kitüntetés külső tagozata" (ME, 2014), Mestertanári Aranyérem (MTA, OM, OTDT 2009), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000-2003), Pázmány Péter Emlékérem (PPKE BTK, 2001), Szépirodalmi Kiadó Nívódíja (1988), DAAD ösztöndíj (Wolfenbüttel, 1992, 1996, 2000), ELTE BTK "Kiváló Hallgatója" (1977), OTDK fődij (1977).


Oktatott órák tematikái

 • Filológia és textológia
 • A régi irodalmak története


Rövid CV

Születési év: 1953 (Budapest)

Végzettség: 1972–1977: ELTE BTK, magyar-könyvtár szak

Munkahelyek:

 • 1977–1999: ELTE BTK (1993-1999-ig óraadóként), Régi magyar irodalomtörténeti tanszék
 • 1993-tól PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet


Munkakör:

 • 1993-tól egyetemi tanár a PPKE BTK-n
 • 1997–2000: oktatási dékánhelyettes, PPKE BTK
 • 2006–2009: tudományos dékánhelyettes, PPKE BTK
 • 2001-től intézet- és tanszékvezető (PPKE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Irodalomtudományi Tanszék),
 • 2017-től Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője
 • 2020-tól az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport vezetője


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

 

2020.07.08.

x