Lőkös Péter

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA
CSc 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA

Habilitáció 2014 (Irodalom- és kultúratudományok) PPKE


Kutatási terület

Középkori és barokk német irodalom, német-magyar irodalmi kapcsolatok a kora újkorban és a 18. században, erdélyi szász irodalom a kora újkorban, imagológia


Témakiírások

Magyarságkép/Magyarországkép a 20. század első felének német nyelvű sajtójában

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x