Lőkös Péter

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA
CSc 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA

Habilitáció 2014 (Irodalom- és kultúratudományok) PPKE


Kutatási terület

Középkori és barokk német irodalom, német-magyar irodalmi kapcsolatok a kora újkorban és a 18. században, erdélyi szász irodalom a kora újkorban, imagológia


Témakiírások

 

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

 

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő doktori cselekmények


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x