Pojjákné Vásárhelyi Judit

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

CSc 1981 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA
DSc 2005 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA


Kutatási terület

A XVI-XVII. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet, elsősorban Szenci Molnár Albert munkássága

Könyvtörténet és bibliográfia


Témakiírások

A XVII. magyarországi századi irodalom egyházi műfajai - különös tekintettel a biblikus irodalomba tartozó művekre, imádságoskönyvekre és vallásos elmélkedésekre

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Kovács Mária

Rétfalvi Gábor

Folyamatban levő doktori cselekmények

Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1950. február 25-én születtem Budapesten. A középiskola elvégzése után a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1973-ban magyar-latin szakos tanári diplomát szereztem. 1973. szeptember 1.-től az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lettem. 1974. január 1.-től a Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségbe kerültem, ahol 1989-től osztályvezetőként dolgozom. Az Osztály jelenlegi neve: Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya.
Szenci Molnár Albert utolsó évei című disszertációmmal 1976-ban az ELTE BTK-n doktori címet szereztem. 1981-ben védtem meg Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében című kandidátusi értekezésemet. 2005. június 6-án volt A Vizsolyi biblia kiadásai a XVII. század első felében (Előzmények és fogadtatásuk) című akadémiai értekezésem vitája, amelyért megkaptam az MTA doktora címet. 2013. szeptember 1-től egyetemi tanár és törzstag vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x