Pintér Lilla

In English

Tudományos fokozatok, címek:

PhD 2017 (Nyelvtudományok) PPKE - Alumni-oldala

Kutatási terület:

Anyanyelv-elsajátítás, különös tekintettel az óvodáskori nyelvfejlődésre a szintaxis és a szemantika területén.

Jelenleg Surányi Balázzsal közösen a magyar anyanyelvű óvodások és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálatával foglalkozom, illetve 2020. január óta a magyar nyelv felelős kutatója vagyok a LeibnizDream-projektben (Realizing Leibniz's Dream: Child Languages as a Mirror of the Mind; Projektvezetők: Artemis Alexiadou (HU), Maria Teresa Guasti (UniMiB), és Uli Sauerland (ZAS); honlap: http://leibnizdream.eu/).

Témakiírások:

  • A mondatszerkezet anyanyelvi elsajátítása
  • A mondatjelentés anyanyelvi elsajátítása


Témavezetések:


Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok:


Fokozatot szerzettek:Folyamatban levő doktori cselekmények: -


Tagság tudományos testületekben:


Díjak, kitüntetések:

2017. Herman József Fiatal Kutatói Díj (MTA Nyelvtudományi Intézet)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Tanulmányok:

  • 2017. PhD-fokozat, Nyelvtudomány (summa cum laude) - disszertáció
  • 2012–2015. doktori képzés (PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)
  • 2009–2012. magyartanár – filozófiatanár mesterképzés (PPKE BTK)
  • 2006–2009. magyar alapszak (PPKE BTK)


Munkahelyek:

  • 2018– tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály (projekt: A fókusz szerepe a mondatmegértésben, NKFIH KH 130558, vezető: Prof. Surányi Balázs)
  • 2017– egyetemi adjunktus, PPKE BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék
  • 2015–2017. óraadó oktató, PPKE BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék
  • 2013–2017. tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály (projekt: A kvantorok pszicholingvisztikája, OTKA K 108951, vezető: Prof. É. Kiss Katalin; http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kvantorok/index.html)

Publikációs lista: MTMT


ODT-adatlap

 

2020.09.01.

x