Sárdi Csilla

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1997 (Nyelvtudományok) University of Portsmouth, UK

Kutatási terület

Angol alkalmazott nyelvészet, angol nyelvfejlesztés, kutatásmódszertan az alkalmazott nyelvészetben, nyelvpedagógia, prezentációs készségek fejlesztése, szakmai nyelvhasználat, valamint angol szakszövegek diskurzuselemzése. Kutatásaiban elsősorban a felsőoktatásban folyó nyelvi képzésekkel foglalkozik, publikációi interkulturális kommunikáció, intézményi nyelvi tervezés, szaknyelvoktatás és tartalomalapú nyelvoktatás.

Témakiírások


Témavezetések

  • Dedy Subandowo


Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok


Fokozatot szerzettek


Folyamatban levő doktori cselekmények


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Sárdi Csilla 1990-ben végzett angol-magyar szakon a PTE-n. 1997-ben doktori fokozatot szerzett a brit University of Portsmouth keretein belül. Témája angol szaknyelvi oktatási programok tervezése volt. Ebben a témában 2002-ben jelent meg monográfiája. 1997 és 2013 között a KJF-en oktató, rektorhelyettes, majd tanszékvezető. 2014-től a PPKE BTK főállású oktatója, egyetemi docens.

ODT-adatlap


Publikációk →

 

2020.07.12.

x