Disszertációk

Az oszlopfejlécekre kattintva a kívánt kategória szerint rendezhető a táblázat. 

Szerző
CímÉvMűhelyvezetőTémavezetőLetöltés
Hüttl Antónia - 2002 - -  
Cseszka Éva - 2005 - -
Forgács Anna Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei 2005 Botos Katalin Hüttl Antónia
Ivicz Mihály A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése különös tekintettel a kisbirtokra 2005 Botos Katalin Alvincz József
Schlett András Innováció a szocializmusban. A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között 2005 Botos Katalin Rieger László
Márki-Zay Péter Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése 2006 Berényi István Szakács Sándor
Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon 2007 Botos Katalin Botos József
Kelemen Katalin „Fából – vaskarika". Kísérletek a földpiac-földár pótlására 1945-től az ezredfordulóig Magyarországon 2007 Botos Katalin Rieger László
Medgyesy-Schmikli Norbert - 2007 - -  
Neumann Tibor A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV–XVI. században) 2007 Szovák Kornél Rácz György
Szemerkényi Réka Energia- és biztonságpolitika a hidegháború idején. Szénhidrogén- és biztonságpolitikai kölcsönhatások Európa és a KGST kapcsolataiban, 1945–1990 2007 - Botos Katalin
Zombori István Jagelló–Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban Krzysztof Szydłowiecki naplója alapján 2007 - -
Lovász Gabriella Olasz–magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a II. világháború után, a gazdasági együttműködések tükrében 2008 Botos Katalin Kőrösi István
Sallai Gergely „A határ megindul, az ország nagyobb lesz..." A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai válságtól Kárpátalja Magyarországhoz csatolásáig (1938. május–1939. március) 2008 Berényi István Berényi István
Bácsfainé Hévizi Józsa Prohászkai lelkülettel – a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930–1970) 2009 Szovák Kornél Pucilowski József, Horváth Miklós
Dávid Nóra Margaréta A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának eszmerendszerében és gyakorlatában 2009 Fröhlich Ida Fröhlich Ida
Illik Péter Török dúlás a dunántúlon. Török kártételek a Nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében 2009 - J. Újváry Zsuzsanna
Kovács Eszter - 2009 - -  
Szekér Nóra A Magyar Közösség története 2009 - -
Szlavikovszki Beáta Fejezetek a magyar–olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között 2009 Berényi István Szögi László
Fábián Borbála „A mívelt városokban szükséges utczavilágításról" – Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete néhány törvényhatósági jogú város példáján keresztül 2010 Berényi István Berényi István
Guitman Barnabás A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere 2010 Őze Sándor Őze Sándor
Kemény Gábor Katolikus közgazdasági gondolkodás a XX. század első felében, különös tekintettel Oswald von Nell-Breuning SJ gondolataira 2010 Berényi István Botos Máté
Kovács Bálint Az irodalom és vallás kulturális közvetítő szerepe az erdélyi örmények integrációja során a 18. században 2010 Őze Sándor Őze Sándor
Mohay Gergely Panaitiosz hatása Polübiosz történetírására 2010 Fröhlich Ida Kovács Péter
Szelke-Tulipán Éva A Köztársaság téri ostrom 1956-ban – Szigorúan ellenőrzött emlékezet 2010 Berényi István M. Kiss Sándor
Véber János Balázs Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve 2010 Szovák Kornél Pajorin Klára
Asztalos Bernadett „Ha Isten velünk, ki ellenünk..." Nádasdy Tamás magánélete négy megközelítésben, levéltári források alapján 2011 Őze Sándor Őze Sándor
Kas Géza Várrombolás hazánkban a török kiűzése után (1699–1702) 2011 - -
Nagy Csaba Kényszerek és remények. A magyar IMF és IBRD csatlakozás rövid története 2011 Botos Katalin Botos Katalin
Schramek László Péter Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül 2011 - -
Sziráki Szilvia Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben 2011 Fröhlich Ida Őze Sándor
Bollók Ádám Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében 2012 - -
Kollega Tarsoly István II. József német telepesei (1784–1787) 2012 Botos Katalin Szulovszky János
László Dávid Márton Nickelsburg László és a Baross téri csoport 2012 Berényi István M. Kiss Sándor

 

x