Bertényi Iván

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2006 (Történelemtudományok)


Kutatási terület

Politika-, eszme- és művelődéstörténet a XIX. és XX. században. A nemzeti és a nemzetiségi kérdés. A XIX. századi politikai rendszerek, a parlamentarizmus és a választások története.


Témakiírások

A dualista Magyarország belpolitikája
Az 1867 és 1918 közötti korszak politikatörténeti vizsgálata még számos új eredménnyel kecsegtet. A politikai pártok szerveződését és társadalmi beágyazottságát, a politikai kommunikáció régi és újabb elemeit, a pártokhoz köthető egyesületeket a magyar és a nemzetiségi pártok esetében sem tárták fel teljességükben, sőt, egyes részletkérdések vizsgálatával a hagyományos politikatörténeti kutatás is adós maradt.

Magyar nacionalizmus és nemzetiségi politika a dualista korszakban
A magyar nemzetépítés politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális aspektusainak vizsgálata mellett a kutatás a párhuzamosan, eltérő koncepció jegyében folyó etnikai kisebbségek nemzetépítési folyamataival való konfrontációra is kitér. Általánosabb elméleti megközelítés vagy lokális részletkutatás is lehetséges.

Választások, parlamentarizmus a dualista Magyarországon
Az 1865 és 1918 közötti országgyűlési képviselőválasztásokkal, illetve a korszak parlamentjének történetével kapcsolatos politika-, eszme-, társadalomtörténeti kutatások, különös tekintettel a képviselők társadalmi hátterére, illetve a helyi és országos elit rekrutációjára vonatkozó kutatásokra.

 

Témavezetések

 

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Zsákai Dávid 

Székely Tamás

Nagy Gyöngyi


Fokozatot szerzettek


Folyamatban levő doktori cselekmények


Tagság tudományos testületekben

OKTV történelem bizottság (tag, 2006–)
Magyar Történelmi Társulat (tag 2007–; igazgató választmányi tag, 2007–2011)
OTKA Történettudomániy és Technikatörténeti szakmai zsűri (tag, 2009–2012)
MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság (tag, 2012–)
Magyar – Bolgár Akadémiai Történész Vegyes Bizottság magyar tagozata (tag, 2012–)


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (1999–2002)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (2000–2009)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar (2009–)
Indiana University, Department of Central Eurasian Studies (2012–2013)
MTA Bölcseszettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x