Bertók Gábor

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2010 (Történelemtudományok) ELTE
 

Kutatási terület

  • Roncsolásmentes régészeti kutatás (légi régészet, geofizika), tájrégészet, régészeti topográfiai kutatás
  • Római kori településszerkezet a Dél-Dunántúlon
  • Baranya megye neolitikuma
  • Mohácsi csatatér kutatása

 

Témakiírások

  • Történeti források és a geofizika és távérzékelés integrálása a régiók gazdaság és településtörténeti kutatásában
  • A Dél-Dunántúl római kori településszerkezetének kutatása

 

Témavezetések

Lóki Róbert

Ghannoum Noor

Lotfy Hanna

Makhoul Rafah

Orabi Rahaf

Mohammad Mohannad

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

Tagság tudományos testületekben

Díjak, kitüntetések

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

1990-1995 Janus Pannonius Tudományegyetem, történelem szak, római provinciális régészeti specializáció
1996 University of Glasgow, Aerial Photography with Geophysical Survey in Archaeology (posztgraduális), Master of Philosophy in Archaeology
2010 ELTE Régészettudományi Intézet, PhD

Munkahelyek
1997-1998 - Janus Pannonius Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs. Feladatok: a Tanszék régészeti légi régészeti fényképgyűjteményének rendezése, meghatározása, tanszéki ásatások helyszíni felügyelete, EU RAPHAEL projekt keretén belül nemzetközi légi régészeti kiállítás, workshop szervezése, a kiállítás magyarországi anyagának kiválasztása, meghatározása.
1998-2001 - MTA Régészeti Intézete, Topográfiai Csoport, tudományos munkatárs (fiatal kutatói ösztöndíjasként), Nyugat-Tolna légi régészeti topográfiája
2001-2002 Pécsi Tudományegyetem és a Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege közös ásatása, Zülpich, Németország, régész-technikus, ásatásvezető-helyettes.
2003-tól Echtelion Szolgáltató Bt. (fő tevékenysége: humán kutatás-fejlesztés) vezetője
2005-től A BMMI alkalmazottjaként az M6-M60 autópálya megelőző feltárások térinformatikai koordinátora, régész, projekt-koordinátor
2012-től PPKE BTK Régészeti Tanszék – adjunktus

  

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x