Botlik József

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2004 (Történelemtudományok) ELTE

 

Kutatási terület

XX. századi magyar történet és határontúli magyarság-történet


Témakiírások

 A magyar kisebbség sorsa a délszláv királyságban (1918–1929)

Határ menti kapcsolatok Burgenland és a Nyugat-magyarország között (1922–1990)
Az 1919. szeptember 10-i saint-germain-i békeszerződés következményei, Burgenland születése (1922), évezredes gazdasági, kulturális kapcsolatok elvágása, a kettős birtokosság intézménye a határ két oldalán, az 1938-as Anschluss hatása, Burgenland a Harmadik Birodalomban (1938–1945), a vasfüggöny kiépítése és hatása 1945 után, az 1956-s forradalom és szabadságharc burgenlandi vonatkozásai, a vasfüggöny lebontása

A Tito-korszak nemzetiségpolitikája 1945-1980

Jugoszlávia nemzetiségpolitikája (1918-1941)

A magyar kisebbség sorsa a délszláv királyságban (1929–1941)

Kárpátaljai magyarság a szovjet birodalomban (1945–1990)

- ideológiai alapvetés, korszakolás: a diktatúra kiépítése (1945–1949), a Sztálin halála utáni időszak (1953 –1955), XX. pártkongresszus, a Hruscsov-korszak (1956–1964), visszarendeződés a Brezsnyev-korszakban (1964–1982), közben a kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalma (1971/1972), átmeneti évek, majd M. Gorbacsov reformkorszaka (1985–1991)

Dél-tiroli németek küzdelme az autonómiáért (1946-1993)

A hruscsovi olvadás hatása Kárpátalján (1955-1964)

A szlovákiai magyarság követelései és a prágai tavasz (1968)

A Tito-i rendszer kialakulása és a délvidéki magyarság elleni megtorlás (1944-1948)

A jugoszláviai magyar intézményrendszer kialakulása és első korszaka (1945-1953)

 

 

 


Témavezetések

Barabási Csaba

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Bánszki Hajnalka
Bicsák Péter

Híres Éva
Kosztyó Gyula

Kosztyó Gyula

Paládi Viktória
Szabó Sándor 
Szopó András

Téglás Gyula

Fokozatot szerzettek

Nyári Gábor

Szanyi M. József

Riskó Marianna

Tutuskó Ágnes

Folyamatban levő doktori cselekmények

Seremet Sándor 

 


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x