Fejérdy András

Tudományos fokozatok, címek

PhD (Történelemtudományok) ELTE 2010


Kutatási terület

A katolikus egyház története a 18-20. században, különös tekintettel a Szentszék és a közép-keleteurópai
térség kapcsolataira.


Témakiírások

  • A katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században
  • Az Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek
  • Katolikus egyház és társadalom a 19-20. századi Európában


Témavezetések


Tagság tudományos testületekben

MTA köztestületi tag


Díjak, kitüntetése

Visegrad Group Academies Young Researcher Award (2008)


Rövid CV

  • 2007–2009: MTA Történettudományi Intézet, fiatal kutató
  • 2010–2011: MTA Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs
  • 2011–2015: Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia, tudományos titkár
  • 2012– : MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
  • 2015– : PPKE BTK, tudományos főmunkatárs


Publikációk

x