Fodor Pál

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

Egyetemi doktor (1988)

Történelemtudomány kandidátusa (1993)

MTA doktora (2007)


Kutatási terület

Az Oszmán Birodalom és a magyarországi török hódoltság története.


Témakiírások


Témavezetések

 

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Kalotai Noémi


Fokozatot szerzettek


Barta Mária


Folyamatban levő doktori cselekmények

 

Tagság tudományos testületekben

Magyar–Török Történész Vegyes Bizottság (titkár: 1994–)

Magyar Történelmi Társulat (igazgatóválasztmányi tag: 2011–)

Türk Tarih Kurumu (Török Történeti Társaság) (tiszteletbeli tag: 2013–)

Academia Europea (tag: 2013–)

Árpád-ház Program Operatív Testülete (ügyvezető elnök: 2014–)

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (tag: 2014–)


Díjak, kitüntetések

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc kutatói díja (2001)

Az MTA elnökségének Akadémiai Díja (2004)

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2011. március 15.)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

MTA Nyelvtudományi Intézet Orientalisztikai Munkaközösség (1980–1991) szerződéses munkaviszony (1980–1982), tudományos továbbképzési ösztöndíjas (1983–1986), tudományos munkatárs, a kutatócsoport tudományos titkára (1987–1991)

MTA Történettudományi Intézet (1992–2011) tudományos munkatárs (1993–2000), tudományos főmunkatárs (2000–2006), tudományos tanácsadó (2006–), forráskiadásért felelős osztályvezető (2003–2005), kora újkori osztály vezetője (2005–2010), igazgatóhelyettes (2010–2011), megbízott igazgató (2012), igazgató (2013–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) megbízott főigazgató (2012), főigazgató (2013–)


Publikációs lista


ODT adatlap

x