Forgó András

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2005 (Történelemtudományok) Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Habilitáció 2014 (Történelemtudományok) PPKE


Kutatási terület

XVIII. századi történelem

 
Témakiírások

Katolikus reformeszmék a felvilágosodás korában
Egyház és rendiség a 18. századi Magyarországon


Témavezetések

Paréj-Farkas Katalin (50%)

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Fazekas Ibolya (50%)

Fokozatot szerzett hallgatók

Hende Fanni (50%)

Folyamatban levő doktori cselekmények

 

Tagság tudományos testületekben

MTA köztestületi tag
Egyháztörténeti Szemle szerkesztőbizottsági tag
Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoport alapító tag


Díjak, kitüntetések

Deák Ferenc Ösztöndíj (2006)
Faludi Ferenc Ösztöndíj (2007)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2013)


Oktatott órák tematikái

Kora újkori német nyelvű iratolvasás: A kurzuson 17-18. századi német nyelvű,
magyar vonatkozású kéziratokat olvasunk, és megismerkedünk
a főbb forrástípusokkal.
Rövid CV

Felsőfokú végzettség:
történelem szakos tanár, német nyelv-és irodalom szakos tanár
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2001)
tudományos fokozat:
PhD, Történettudomány
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2005)
Habilitáció, Történettudomány
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2014)

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x