Horváth Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

DSc 2003 (Hadtudományok) MTA


Kutatási terület

Egyetemes és magyar hadtörténet, a magyar erőszakszervezetek második világháború utáni története, az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténeti vonatkozásai, a Varsói Szerződés története.


Témakiírások

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története

A forradalom és szabadságharc egyetemes és magyar vonatkozású előzményei, lefolyásának politika-, társadalom- és hadtörténeti vonatkozásai, a megtorlás időszakának és a Kádár-rendszer konszolidációjának története.

Témavezetések 

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok

Boros László

Fekete Krisztián

György Sándor Balázs

Kovács Tamás Gábor

Limpár Péter
Mózes Ambrus Gábor

Paroda Rita
Speck István
Weszprémy Gábor

 

Fokozatot szerzett hallgatók

Török Gábor (2015)

Albertné Zombori Katalin (2014)
Dupka György (2014)
Bokodi-Oláh Gergely (2014)
Máthé Áron (2013) (50%)
Szörényi Attila (2012)
Bácsfainé Hévizi Józsa (2009)

 
Folyamatban levő doktori cselekmények

Lukács Bence Ákos (50%)
Mészáros István
Nagy Gyöngyi
Németh Csaba
Magyar Endre Lénárd

Tagság tudományos testületekben

 


Díjak, kitüntetések

Munkája elismeréseként érdem után 7 állami és több társadalmi kitüntetésben, elismerésben részesült. A Zrínyi Miklós Díjas hadtörténész. A „Nagy Imre" és „Maléter Pál" emlékplakettek tulajdonosa. Legmagasabb kitüntetése: Nagy Imre Érdemrend (2009. október 23.)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x