Jankovits Katalin

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1996 (Történelemtudományok) ELTE


Kutatási terület

Italia és a Kárpát-medence kapcsolatai a későbronzkor és a kora vaskor folyamán (szitulák kialakulása, védőfegyverzet, orientális hatások, toreutik munkák, depotleletek)

Viselettörténeti kutatások a bronzkor, vaskor időszakában.


Témakiírások

A Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai

Bronzkori és kora vaskori művészet a Kárpát-medencében és Észak-Itáliában

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben

Díjak, kitüntetések

1991. Università di Bologna, Museo Civico di Bologna (MTA-Soros ösztöndíj)
1992. Università di Sapienza, Roma, Museo Pigorini, Museo Nazionale di
Villa Giulia(MÖB)
1993. Università di Padova, Soprintendenza, Museo Civico di Padova (Centro
Nazionale delle Ricerche)
1997. Università di Padova,Soprintendenza, Museo Civico di Padova (Centro
Nazionale delle Ricerche)
2000. Athén, Nemzeti Múzeum, Akropolisz Múzeum (MÖB)
2008. Università La Sapienza, Roma, Università di Padova (MÖB)


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1979-1985:ELTE BTK, régészet-művészettörtnet szak, ókortörténet (záróvizsga)
1989:ELTE BTK, univ. dr. (summa cum laude)
1996:ELTE BTK, Ph.D. (summa cum laude)
1996: Képzőművészeti Egyetem Tárgyrestaurátor szak, régészet oktatása
1997: Universitá degli Studi di Padova CNR ösztöndíj
1998-2007: PPKE BTK, Művészettört. Ókortört. Tanszék: egyetemi adjunkus
2008-tól: egyetemi docens


Munkahely:
1998-tól Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus, 2008-tól egyetemi docens

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x