Jánokiné Újváry Zsuzsanna

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1998 (Történelemtudományok) DEKutatási terület

A XVI-XVII. sz-i magyar társadalom, polgárság és főnemesség társadalmi tagozódása, anyagi kultúrája, mindennapi élete. A jobbágyság demográfiai változásai. Török ellenes harcok a XVII. sz-ban.


Témakiírások

  • Uradalmi gazdálkodás és jobbágyi háztartás
  • A Magyar Királyság társadalmi viszonyai, változásai, a társadalom militarizálódása: főnemesség és famíliárisok, katonák
  • Élet a török árnyékában

 

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók
Balázs Attila
Baros-Gyimóthy Eszter
Dóri Szilvia
Méhes Péter
Molnár Gyula
Nagy Zsuzsanna
Nagy-Tóth Mária
Sebestyén Hajnalka


Fokozatot szerzett hallgatók

Szirtes Zsófia Teréz (2015)
Martí Tibor (2014)
Tarkó Ilona (2013)
Schramek László Péter (2011)
Illik Péter (2009)


Folyamatban levő doktori cselekmények

Várható védések

Miski Péter

Balogh Máté
Reichardt Gabriella
Sztancsné Kardos Tímea
Vágner Zsolt
Windischné Törtei Renáta

 


Tagság tudományos testületekben

1976 óta tagj a Történelmi Társulatnak, amelynek 2008-tól vezetőségi tagja (Igazgatóválasztmányi Bizottság) 4 évig. 1998 óta a MTA köztestületi tagj. Részt vesz OTKA-pályázatok bírálásában, (saját OTKA-pályázatai is vannak), a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos Tanácsának tagja. E szervezet keretében is több konferenciát szervezett már. A Balassi Társaságnak és több történelmi egyesületnek (pl. Jászok Egyesülete) is a tagja.


Díjak, kitüntetések

Több OTDK emléklap után 2005-ben a Mestertanár Aranyérmet, 2011-ben a Jubileumi Ezüstérmet és 2011-ben a rektori Jubileumi Pázmány Emlékérmet kapta meg.


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x