Kőszeghy Miklós

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1998 (Történelemtudományok) Universität Basel, Seminar für Alte Geschichte
Habilitáció 2001 Evangélikus Hittudományi EgyetemKutatási terület

Az ókori Izrael története, nemzetközi kapcsolatai, héber nyelvű epigráfia. A prófétai irodalom (különös tekintettel Ézsaiásra és Jeremiásra) történeti összefüggései.


Témakiírások

Izrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig

A témán belül Izrael politikai, társadalmi történetére, nemzetközi politikai és kulturális kapcsolataira, anyagi kultúrájára és epigráfiai hagyatékára vonatkozó témák kidolgozására nyílik lehetőség.


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók


Fokozatot szerzett hallgatók


Folyamatban levő védések


Várható védések

Fejes János (50%)


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1989-1991: Budapest, Babits Mihály Gimnázium, történelem szakos tanár
1993 óta: Károli Gáspár Református Egyetem BTK
1998-2010: ugyanitt egyetemi docens

2001-2010: a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának alapító külső tagság

2010-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ókortörténeti és Orientalisztikai Intézet, egyetemi docens


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x