Kovács Árpád

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2001 (Közgazdaságtudományok) BME


Kutatási terület

pénzügyi ellenőrzés, közpénzügyek menedzselése


Témakiírások

A közigazgatás és a pénzügyi ellenőrzés fejlődése XIX. – XX. században Magyarországon

A közigazgatás és ezen belül a pénzügyi igazgatás, kiemelten az ellenőrzés fejlődésének európai trendjeinek követése Magyarországon összefonódott a nemzeti felemelkedés, az ország sorsának ügyével. Kutatás tárgya, hogy pénzügyi igazgatás, pénzügyi ellenőrzés koncepcionális, tartalmi megoldásai, a feladatok rendszere, a szervezeti, intézményi formák miképpen tükrözik a hatalmi berendezkedést, mennyiben progresszívek. Miképpen lehet a szervezetrendszer feladati irányultságának, hatáskörének, működési modelljének konkrétumait az államberendezkedés kontextusában vizsgálni. Milyen trendeket, összefüggéseket mutat a kutatni javasolt két évszázados időív. Igazolhatók-e a történeti fejlődés különböző időszakait tekintve, hogy szoros összefüggés van a hatalomgyakorlás jellege, és a közigazgatás pénzügyi igazgatás és a pénzügyi ellenőrzés között. A pénzügyi ellenőrzés legfőbb intézményeinek függetlensége miképpen és miért válik az államszervezet működése alkotmányos garanciáinak fontos elemévé. A dualista monarchia államainak pénzügy ellenőrzési intézményeinek együtt-működése, az összbirodalmi és az államalkotó nemzeti érdekek tükröződése e szervezetek felépítésében, kapcsolatrendszerében.


Korszerű pénzügyi igazgatás és pénzügyi ellenőrzés napjainkban makro– és mikroszinten

A fenntartható fejlődés versenyképességi alapjaiba legkevésbé sem csak a szűken vett gazdasági-államháztartási racionalizálás, hanem a változásokhoz való alkalmazkodás kevésbé számszerűsíthető felkészülési, döntéshozatali, adaptációs faktorai is belefoglaltatnak. E faktorok fontos tényezője a pénzügyi ellenőrzés, amely tartalmilag a gazdaság, az államszervezet biztonságos működését szolgálja, nemcsak közvetlen hibafeltáró, megelőző, szankcionáló funkciója jelenik meg a modern világban, hanem makroszinten kockázatfeltáró és kockázat-menedzselő, valamint optimalizációs funkciója is mind jelentősebb. Elősegíti, hogy a globális világban és különösen az Európai Unión belül a nemzeti versenyképesség fejlesztéséhez az államháztartás hatékonyabb működése megfelelően járuljon hozzá. Kutatás tárgya, hogy ennek milyen új finanszírozási, igazgatás, menedzselési és különösen pénzügyi ellenőrzési összefüggései vannak. A különböző alkalmazkodási forgatókönyv-választási lehetőségek - a versenyképesség fejlesztésének szolgálatának kontextusában - a pénzügyi ellenőrzés számára milyen új feladatköröket hoznak. El feladatok, funkciók miképpen azonosíthatók makro– és mikro szinten. E feladatokból, mint tartalomból kiindulva, miképpen fogalmazható meg az ilyen feladatkörű globális és nemzeti szinten működő szervezetek, intézmények missziója, identitása. Milyen lehetőségei vannak, hogy egy-egy meglévő vagy új szervezet – egy szervezetrendszer - ennek a sajátos cél– és érdekrendszernek megfelelően fejlődjön.


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Hellerné Tátos Viktória (PPKE)

Béres Dániel (SZIE)

Kovács Zsuzsanna Ilona (50%) (SZTE)


Fokozatot szerzett hallgatók


Kárpáti József (50%) (SZTE)

Kiss Gábor Dávid (50%) (SZTE)


Folyamatban levő védések


Várható védések

Pintérné Velek Edit (SZTE)

Percze Szabolcs (SZTE)

Sávai Marianna (SZTE)


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1966-ban érettségizett, majd felvették a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építőmérnöki Karára, ahol 1971-ben kapott építőmérnöki diplomát, majd az Építészmérnöki Karra járt 1974 és 1976 között, ahol szervező szakmérnöki képesítést szerzett. 1979-ben doktorált és 2001-ben szerezte meg PhD-fokozatát a BME-n.


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x