Kovács Bálint

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2010 (Történelemtudomány) PPKE


Kutatási terület

Örmények a Kárpát medencében és Közép-Kelet-Európában

Kaukázus története


Témakiírások

Az emlékezetkutatás paradigmája a történettudományban (Közép- és Kelet Európa)

Örmény történelem és különösen az örmény diaszpóra története (18-20. szd)

Vallások, kultúrák, konfliktusok a Kaukázusban

 

Témavezetések

Knuth András Károly

Sárhegyi Tamás Felícián

 

Abszolutóriumot szerzettek

Kránitz Péter

Fokozatot szerzettek

Folyamatban levő doktori cselekmények

Tagság tudományos testületekben

 

A SAS tagja (Society for Armenian Studies)

Az AIEA tagja (Association Internationale des Etudes Arméniennes)

Az ASEEES tagja (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1981-ben született Zircen. 1999-2005 között történelem és hittanár szakot végzett a PPKE BTK-án, 2004 után jogot tanult. 2005-től a PPKE BTK ösztöndíjas történész doktorandusza, 2007-től a Halle-Wittenbergi Martin-Luther Egyetemen folytatott kelettudományi doktori tanulmányokat. 2008 óta a GWZO tudományos munkatársa. 2010-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett fokozatot.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x