Lautner Péter

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1992 (Filozófiai tudományok)
CSc 1992 (Filozófiai tudományok) MTAKutatási terület

Ókori filozófia, főleg a késő antik lélekelméletek és természetfilozófia


Témakiírások

Antik platonizmus


Témavezetések


Abszolutóriumot szerzett hallgatók


Fokozatot szerzett hallgatók
Gátas József (2014) (50%)
Bugár István (kandidátusi) (1996) (50%)


Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben

Ókortudományi Társaság
International Society for Neoplatonic Studies
Society for Ancient Greek Philosophy
American Philosophical Society
The Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities Association


Díjak, kitüntetések

2000 december: Az Ókortudományi Társaság által alapított Révai-díj


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

1986-1989. ELTE BTK Filozófiatörténet Tanszék (tanársegéd)
1989-1995. MTA Ókortudományi Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
1995-2002. MTA Ókortudományi Kutatócsoportj (tudományos főmunkatárs)
2002-2003. ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófiatörténet Tanszék (tudományos főmunkatárs, helyettesítés)
2003 szeptembertől PPKE BTK Filozófiai Intézet, docens, 2004 augusztusáig megbízott tanszékvezető


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x