M. Kiss Sándor

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1996 (Történelemtudományok) MTA


Kutatási terület

1944-1956 közötti magyar politikatörténet, 1956-os forradalom és szabadságharc története


Témakiírások

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlások története

  • A forradalom és szabadságharc előzményei illetve történései
  • A megtorlás irányai (politikai motívumok)


A második világháború alatti anti-náci ellenállás története

  • A második világháború alatti nemzeti ellenállás története
  • A második világháború alatti anglofil ellenállási mozgalom története


A Kádár rendszer utolsó évei

  • Az MSZMP KB 1989. február-október közötti iratanyagának forráskritikája
  • A rendszerváltoztatás politikai előzményei


Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók


Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Borvendég Zsuzsanna
Éhmann Gábor
ifj. Sarkady Sándor
Jančár Mónika
Marschal Adrienn
Németh Máté
Ozsváth Kálmán Gyula
Sávoly Tamás
Trieber Péter


Fokozatot szerzett hallgatók

Nagy László (50%)
Somfay Örs
Virág András
Bank Barbara
Marek Viktor
Szelke László
László Dávid Márton
Szelke-Tulipán Éva
Fejérdy Gergely
Szekér Nóra
Cseszka Éva


Folyamatban levő védések

Galambos István


Várható védések

Istenes Mónika
Mányoki Endre
Rajki Orsolya


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát 1967-ben. 1990–91-ben a Művelődésügyi Minisztérium kabinetirodájának osztályvezetője, 1991 és 1994 között a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület kormányfőtanácsosa. Tagja volt az 1956-os forradalom és szabadságharc alatti sortüzek történetét kutató Történeti Tényfeltáró Bizottságnak. 1996-tól a történettudomány kandidátusa. 1997-től 2013-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének intézetvezetője, jelenleg professor emeritusként tanít az egyetemen. 2013. július 1-jétől a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese. Fő kutatási területe az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás története. Tizenkét könyv és több mint nyolcvan tanulmány szerzője. Legutóbbi önálló kötete Közelítések – 1956 címmel jelent meg 2011-ben. 2013 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja.


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x