Martí Tibor

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2014 (Történelemtudományok) PPKE

Kutatási terület

I. A Magyar Királyság XVII. századi politikai elitje (főként az Esterházyak és Batthyányak életpályái) és kapcsolatrendszere

II. a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatai a kora újkorban, a magyar–Habsburg kapcsolatok XVII. századi alakulása, különös tekintettel a spanyol Habsburgokra

Témakiírások

A magyarországi arisztokrácia kapcsolatai az osztrák és a spanyol Habsburgokkal a kora újkorban
A Habsburg-dinasztia osztrák ágának prágai és bécsi udvarában 1558 és 1641 között állandó és rendkívüli követi megbízással egyaránt működtek spanyol diplomaták. Korábbi és újabb, egészen friss nemzetközi kutatások alapján tudjuk, hogy e követek a XVII. század első felében igen jelentős befolyásra tettek szert a császári udvarban: a Habsburg Monarchia vezető politikusait, köztük a Titkos Tanács tagjait a XVI. század második felétől egyre tudatosabban felhasznált diplomáciai eszközökkel (különböző ajándékokkal és évdíjakkal, az aranygyapjas rend adományozásával, a spanyol katonai lovagrendekbe való felvétellel stb.) igyekeztek megnyerni. Kialakították és fenntartották a Szent Római Birodalom és a Habsburgok dunai monarchiájának területén a spanyol uralkodó „kliensrendszerét". A legfőbb egyházi és világi méltóságokkal – köztük a mindenkori magyar nádorral és esztergomi érsekkel – fenntartott kapcsolataikkal elsődleges céljuk a dinasztikus érdekek érvényesítése, a katolicizmus erősítése, és különböző diplomáciai-katonai-politikai célok (pl. összhabsburg katonai fellépés Németalföldön, Észak-Itáliában, illetve egységes diplomáciai fellépés) elérése volt. A XVII. századi spanyol diplomácia közép-európai működésének feltárása elsősorban a spanyol követek utasításainak és jelentéseik feldolgozásával lehetséges.

Magyarország és a spanyol Habsburgok a kora újkorban
A XVI¬XVII. század folyamán a Spanyol Monarchia uralkodói a császárhoz mindig legkiválóbb diplomatáikat küldték. Követeik utasításaiknak megfelelően célállomásukon, az uralkodói udvar legbefolyásosabb döntéshozóival álltak szoros és rendszeres kapcsolatban. Jelentéseik a pápai nuncius és a velencei állam követeinek jelentései mellett különleges forrásegyüttest képeznek: a magyar országgyűlések, királykoronázások leírása mellett jelentéseikből a Szent Római Birodalom és a Habsburg Monarchia politikatörténete az egyik legjelentősebb európai nagyhatalom szemüvegén keresztül ismerhető meg. A téma forrásai elsősorban spanyolországi, bécsi és brüsszeli levéltárakban tárható fel.

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések

Várható védések

 

Tagság tudományos testületekben

Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x